Filozofski fakultet – Beograd

filozofski fakultet beogradAdresa: Čika Ljubina 18-20, Beograd
Telefon: 011/328-11-57
Website: www.f.bg.ac.rs
Email: info@f.bg.ac.rs

Filozofski fakultet – Beograd je najstariji fakultet u sklopu Univerziteta u Beogradu. Osnovan je 1838. godine. Danas su studijski programi ovog fakulteta zasnovani na najvišim svetskim standardima. Nastava se odvija na tri nivoa: osnovne, master i doktorske akademske studije.

Na fakultetu studira oko 6.000 studenata na svim studijskim programima, svih nivoa. Nastava se odvija u okviru 10 studijskih grupa: filozofija, sociologija, psihologija, pedagogija, andragogija, etnologija i antropologija, istorija, istorija umetnosti, arheologija i klasične nauke.

SMEROVI - FILOZOFSKI FAKULTET BEOGRAD

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Andragogija
 • Arheologija
 • Etnologija i antropologija
 • Filozofija
 • Istorija
 • Istorija umetnosti
 • Klasične nauke
 • Pedagogija
 • Psihologija
 • Sociologija

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

 • Istorija umetnosti (10 mesta)
 • Etnologija i antropologija (10 mesta)
 • Filozofija (20 mesta)
 • Arheologija (10 mesta)
 • Andragogija (10 mesta)
 • Pedagogija (10 mesta)
 • Sociologija (10 mesta)
 • Istorija (10 mesta)
 • Psihologija (15 mesta)

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Etnologija i antropologija (25 mesta)
 • Arheologija (25 mesta)
 • Andragogija (30 mesta)
 • Istorija umetnosti (80 mesta)
 • Pedagogija (60 mesta)
 • Klasične nauke (25 mesta)
 • Psihologija (88 mesta)
 • Sociologija (75 mesta)
 • Filozofija (50 mesta)
 • Istorija umetnosti (80 mesta)
 • Master istorije – društvo, država, tranzicija (25 mesta)
 • Obrazovanje nastavnika predmetne nastave (50 mesta)

FILOZOFSKI FAKULTET BEOGRAD - PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju.

Prijemni ispit se polaže iz:

 1. Testa opšte informisanosti
 2. Testa znanja – za svaki odsek koji se razlikuje u zavisnosti od izabranog smera.

🎓KONKURS ZA UPIS 2017/2018

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 118.548 dinara.

Školarina za strane državljane iznosi 226.519 dinara.

TESTOVI ZA PRIJEMNI - FILOZOFSKI FAKULTET

Kako bi lakše spremili prijemni ispit za upis na Filozofski fakultet u Beogradu spremili smo vam primere testova za prijemni.

 1. Test opšte informisanosti online test

BROJ MESTA - FILOZOFSKI FAKULTET BEOGRAD

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Andragogija
25
5
30
Arheologija
60
2
62
Etnologija i antropologija
50
5 55
Filozofija
65
5
70
Istorija 110 10 120
Istorija umetnosti 80 10 90
Klasične nauke 25 5 30
Pedagogija 55 5 60
Psihologija 78 10 88
Sociologija 90 10 100
UKUPNO 638 67 705

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA - FILOZOFSKI FAKULTET

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?