Fakultet muzičke umetnosti – Beograd

fakultet muzickih umetnosti beogradAdresa: Kralja Milana 50, Beograd
Telefon: 011/265-94-66
Website: www.fmu.bg.ac.rs
Email: fmuinfo@fmu.bg.ac.rs

Fakultet muzičke umetnosti sa prebivalištem u Beogradu je državna ustanova osnovana 1937. godine. Danas na fakultetu radi 180 nastavnika i saradnika. Studijski programi su usklađeni sa Bolonjskom deklaracijom.

Nastava je organizovana na jedanaest odseka: kompozicija, dirigovanje, solo pevanje, klavir, gudački instrumenti, duvački instrumenti, muzikologija, opšta muzička pedagogija, poliinstrumentalni, etnomuzikologija i kamerna muzika. Na svim nivoima studija realizuje se 25 različitih studijskih programa.

SMEROVI - FAKULTET MUZIČKE UMETNOSTI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Kompozicija
 • Dirigovanje
 • Solo pevanje
 • Klavir
 • Gudački instrumenti (violina, viola, violončelo, kontrabas)
 • Duvački instrumenti (flauta, oboa, klarinet, fagot, horna, truba, trombon/tuba)
 • Poliinstrumentalni (harfa, orgulje, udaraljke, gitara, čembalo)
 • Muzikologija
 • Etnomuzikologija
 • Muzička pedagogija
 • Muzička teorija
 • Džez i popularna muzika

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godine)

 • Kompozicija (4 mesta)
 • Izvodjačke umetnosti (78 mesta)
 • Nauka o muzičkoj umetnosti (51 mesto)

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE (3 godine)

 • Kompozicija (3 mesta)
 • Izvođačke umetnosti (29 mesta)
 • Etnomuzikologija (4 mesta)
 • Muzikologija (4 mesta)
 • Muzička pedagogija (5 mesta)
 • Muzička teorija (5 mesta)

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Izvođačke umetnosti (42 mesta)
 • Nauke o muzičkoj umetnosti (10 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - FAKULTET MUZIČKE UMETNOSTI

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidati koji nemaju završenu srednju muzičku školu ili opšteobrazovnu srednju školu, moraju da polože dopunske ispite, da bi stekli pravo polaganja ispita za proveru sklonosti i sposobnosti.

Kandidati polažu ispit za proveru sklonosti i sposobnosti. Ispit se razlikuje za svaki studijski program.

🎓KONKURS ZA UPIS 2017/2018

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 120.000 dinara za sve studijske programe osim za studijski program Džez i popularna muzika gde je školarina 80.000 dinara.

Školarina za strane državljane iznosi 2.400 evra.

BROJ MESTA - FAKULTET MUZIČKE UMETNOSTI

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Kompozicija 
2
2
4
Dirigovanje
2
2
Solo pevanje
5
1 6
Klavir
15
5
20
Gudački instrumenti
16
4
20
Duvački instrumenti
8
8
Poluinstrumentalni 7 7
Muzikologija 9 1 10
Etnomuzikologija 8 2 10
Muzička pedagogija 13 2 15
Muzička teorija 10 2 12
Džez i popularna muzika 16 16
UKUPNO  111  19  130

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA - FAKULTET MUZIČKE UMETNOSTI

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?