Ekonomski fakultet – Beograd

ekonomski-fakultet-beogradAdresa: Kamenička 6, Beograd
Telefon: 011/302-10-28
Website: www.ekof.bg.ac.rs
Email: dekanat@ekof.bg.ac.rs

Ekonomski fakultet – Beograd je državni akreditovani fakultet koji radi u sastavu Univerziteta u Beogradu. Osnovan je 1937. godine. Na ovoj institucije je do sada diplomiralo više od 40.000 studenata.

Nastava se odvija na nivoima osnovnih, master i doktorskih studija. Fakultet održava intenzivnu saradnju sa brojnim stranim univerzitetima i institutima iz SAD, Velike Britanije, Rusije, Francuske, Italije, Grčke i mnogih drugih država i učestvuje u međunarodnim projektima. Trenutno je na fakultetu zaposleno 130 nastavnika i saradnika.

POMOĆ PRI IZBORU FAKULTETA ILI VISOKE ŠKOLE

Ne znate šta da upišete ili se dvoumite između više fakulteta ili visokih škola? Portal Edukacija, pomaže vam pri izboru fakulteta kroz test profesionalne orijentacije uz nadzor stručnog tima. Napravite pravi izbor i usmerite svoju karijeru na pravi put!.

DETALJNIJE

OSTVARI POPUST NA ŠKOLARINU I DO 20%!

Ostvarite popust na školarinu prilikom upisa privatnog fakulteta ili visoke škole i uštedite i do 20%. Sačuvajte vreme i novac, a brigu o upisu prepustite nama. Ustanove sa kojima sarađujemo su najbolje privatne obrazovne ustanove u zemlji!

DETALJNIJE

ŽELIŠ DA STUDIRAŠ U INOSTRANSTVU?

Ukoliko ste se odlučili da studije nastavite u inostranstvu, za to postoji posebna procedura, a naš stručni tim će biti uz vas tokom celog procesa. Pomažemo vam u pripremi dokumentacije, posredujemo prilikom upisa, pomažemo u odabiru fakulteta.

DETALJNIJE

EKONOMSKI FAKULTET BEOGRAD - SMEROVI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (3 i 4 godine)

 • Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika – 4 godine
 • Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika – 3 godine

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE (3 godine)

 • Ekonomija (20 mesta)
 • Poslovno upravljanje (20 mesta)
 • Statistika (10 mesta)

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Ekonomska analiza i politika (25 mesta)
 • Računovodstvo, revizija i poslovne finansije (75 mesta)
 • Bankarski i finansijski menadžment (100 mesta)
 • Ekonomska politika i razvoj (25 mesta)
 • Poslovno upravljanje (175 mesta)
 • Kvantitativna analiza (50 mesta)
 • Međunarodni ekonomski odnosi (25 mesta)
 • Ekonomija i menadžment energetike (25 mesta)
 • Kvantitativne finansije (IMQF) (25 mesta)
 • Makroekonomija privreda u tranziciji (25 mesta)
 • Ekonomija i menadžment energetike (25 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - EKONOMSKI FAKULTET BEOGRAD

Za upis u pr­vu go­di­nu osnovnih akademskih stu­di­ja Eko­nom­skog fa­kul­te­ta u Be­o­gra­du kan­di­da­ti po­la­žu pri­jem­ni is­pit u jednoj od dve sledeće varijante:

Prva varijanta: Po sopstvenom izboru, prilikom prijavljivanja za testiranje, kandidat se opredeljuje za test iz jednog od sle­de­ćih pred­me­ta:

 • Matematika
 • Računarstvo i informatika
 • Osnovi ekonomije
 • Poslovna ekonomija

Test svakog od ovih predmeta omogućava kandidatu da osvoji 60 bodova na testiranju.

Druga varijanta: Po sopstvenom izboru, prilikom prijavljivanja za testiranje, kandidat se opredeljuje

A) Za test iz jednog od sle­de­ćih pred­me­ta:

 • Matematika
 • Računarstvo i informatika
 • Osnovi ekonomije
 • Poslovna ekonomija

B) Za jedan test iz

 • Opšteg obrazovanja i informisanosti
 • Istorije
 • Geografije
 • Sociologije

Test iz predmeta grupe A) omogućava kandidatu da osvoji 40 bodova na testiranju, dok se na testu iz grupe B) predmeta može ostvariti 20 bodova.

🎓 KONKURS ZA UPIS 2018/2019

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi od 85.272 do 112.200 dinara u zavisnosti od uspešnosti studiranja.

Školarina za strane državljane iznosi 1.500 evra.

BROJ MESTA - EKONOMSKI FAKULTET BEOGRAD

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika – 4 godine
610
290
900
Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika – 3 godine
400
400
UKUPNO
610
690
1300

RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA - EKONOMSKI FAKULTET BEOGRAD

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Komentari:

Vaša email adresa neće biti objavljena.
Sva polja su obavezna*