Visoka hotelijerska škola strukovnih studija – Beograd

visoka hotelijerska skola strukovnih studija beogradAdresa: Kneza Višeslava 70, Beograd
Telefon: 011/ 254-72-55
Website: www.vhs.edu.rs
Email: info@vhs.edu.rs

Visoka hotelijerska škola u Beogradu je osnovana 1974. godine. Studijski programi su usklađeni sa priznatim sistemima turistički razvijenih zemalja Evrope. Prenošenje nekih osobina na studente kao što su: kreativnost, brže inovacije u hotelijerstvu, estetika, turističke atrakcije, događaji, forme i drugo su osnovna misija fakulteta. Studijski programi koncipirani su u skladu sa Bolonjskom deklaracijom kroz osnovne strukovne studije.

SMEROVI - VISOKA HOTELIJERSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

 • Hotelijerstvo
 • Restoraterstvo
 • Gastronomija

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - VISOKA HOTELIJERSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

Da bi upisao studijski program hotelijerstvo ili restoraterstvo na Visokoj hotelijerskoj školi strukovnih studija kandidat mora da ima završenu srednju školu, opštu zdravstvenu sposobnost za rad i položen prijemni ispit.

Kandidati koji se odluče za studijski program gastronomija, moraju da imaju završenu srednju ugostiteljsku školu, smer kuvarstvo ili poslastičarstvo, u obzir dolazi i škola prehrambeno-tehnološkog usmerenja, kao i vojno intendantska škola.

Kandidat mora da prođe i test opšte zdravstvene sposobnosti za rad u ugostiteljstvu, kao i prijemni ispit:

Na studijskom programu Hotelijerstvo:

 • test iz stranog jezika po izboru (engleski, francuski, ruski i nemački)
 • test opšte informisanosti
 • test iz jednog predmeta po izboru: Agencijsko – hotelijersko poslovanje,Sociologija, Geografija, Osnovi ekonomije.

Na studijskom programu Restoraterstvo:

 • test iz stranog jezika po izboru (engleski, francuski, ruski i nemački)
 • praktični deo ispita iz predmeta Usluživanje
 • test iz jednog predmeta po izboru: Usluživanje, Sociologija, Geografija, Osnovi ekonomije.

Na studijskom programu Gastronomija:

 • test iz stranog jezika po izboru (engleski, francuski,ruski i nemački)
 • test i praktični deo ispita iz predmeta Kuvarstvo.

🎓KONKURS ZA UPIS 2017/2018

Školarina za samofinansirajuće studente razlikuje se u zavisnosti od smera.

 • Hotelijerstvo – 70.000 dinara
 • Restoraterstvo – 75.000 dinara
 • Gastronomija – 90.000 dinara

Školarina za strane državljane razlikuje se u zavisnosti od smera.

 • Hotelijerstvo – 1.500 evra
 • Restoraterstvo – 2.000 evra
 • Gastronomija – 2.500 evra

TESTOVI ZA PRIJEMNI - VISOKA HOTELIJERSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

BROJ MESTA - VISOKA HOTELIJERSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Hotelijerstvo
35
115
150
Restoraterstvo
20
40
60
Gastronomija
35
115 150
UKUPNO 90 270 360

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?