Univerzitet Union “Nikola Tesla” – Beograd

Adresa: Cara Dušana 62-64, Beograduniverzitet union nikola tesla
Telefon: 011/218-02-71
Website: www.unionnikolatesla.edu.rs
E-mail: rektor@unionnikolatesla.edu.rs

 

Kao posledica neslaganja sa politikom rada na proširenom Univerzitetu Union, Univerzitet Union “Nikola Tesla” se 2010. godine izdvojio iz Univerziteta Union. Jedan od osnivača, kompanija Graditelj inženjering sa četiri fakulteta donela je odluku o osnivanju novog univerziteta, Union – Nikola Tesla. Novi Univerzitet mogao je da se akredituje samo kao integrisani, a osnivač je Fakultet za graditeljski menadžment.

Na Univerzitetu postoje akademske studije sva tri stepena – osnovne, master i doktorske studije, a studijski programi se organizuju u okviru tri obrazovno-naučna i obrazovno-umetnička polja: tehničko-tehnološke, društveno-humanističke i prirodno-matematičke nauke.

U okviru Univerziteta se nalaze četiri centra: Centar za kvalitet, Centar za studentske aktivnosti, Inovacioni centar, kao i Centar za informacioni sistem.

Fakulteti:

  • Fakultet za graditeljski menadžment
  • Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine
  • Fakultet za menadžment nekretnina
  • Fakultet za preduzetnički biznis
  • Fakultet za menadžment
  • Fakultet za poslovne studije i pravo
  • Fakultet za strateški i operativni menadžment
  • Fakultet za sport