Univerzitet Union – Beograd

Adresa: Kosančićev venac 2/5, Beograduniverzitet union
Telefon: 011/263-06-53
Website: www.union.edu.rs
E-mail: sekretarijat@union.edu.rs

Univerzitet Union osnovala su 2005. godine tri fakulteta: Fakultet za graditeljski menadžment, Fakultet za dizajn i Fakultet za industrijski menadžment.

Kako je interesovanje za univerzitet raslo, tako se još fakulteta pridružilo u osnivanju, i to Beogradska bankarska akademija Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Pravni fakultet Univerziteta Union (ranije: Fakultet za poslovno pravo), Računarski fakultet, Fakultet za menadžment nekretnina, Fakultet za preduzetnički biznis i Viša škola za ekološki inženjering.

Fakulteti Univerziteta Union prate principe Bolonjske deklaracije, a delatnost visokog obrazovanja se obavlja u četiri polja: prirodno-matematičke nauke, društveno-humanističke nauke, tehničko-tehnološke nauke i umetnost.

Fakulteti:

  • Akademija lepih umetnosti
  • Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić
  • Fakultet za poslovno industrijski menadžment
  • Računarski fakultet
  • Pravni fakultet
  • Beogardska bankarska akademija