Univerzitet Singidunum – Beograd

Adresa: Danijelova 32, Beograduniverzitet singidunum
Telefon: 309-40-94
Website: www.singidunum.ac.rs
E-mail: studije@singidunum.ac.rs

Univerzitet Singidunum je nastao 2005. godine kao rezultat želje da se obezbede moderna znanja za buduću poslovnu elitu putem metoda i naučnih tehnika primenjivanih u evropskim zemljama. Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje, prvi od fakulteta, osnovan je 1999. godine.

U njegovom sastavu se nalazi devet fakulteta koji svojim programima pokrivaju širok opseg naučnih disciplina, od finansijskog menadžmenta i osiguranja, preko poslovne informatike, turističkog i hotelijerskog menadžmenta, ekonomije, finansija i administracije, do komunikacije, ekologije i prava.

Akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta na osnovu Zakona o visokom obrazovanju za osnovne, master i doktorske studije u tri naučna polja: društveno-humanističkom, prirodno-matematičkom i polju tehničkih nauka. Nastavni planovi i programi na Univerzitetu usklađeni su sa Bolonjskom deklaracijom. Univerzitet Singidunum uspešno sarađuje sa više visokoškolskih institucija iz Evrope i SAD-a.

Fakulteti:

 • Poslovni fakultet
 • Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment
 • Fakultet za informatiku i računarstvo
 • Tehnički fakultet
 • Poslovni fakultet
 • Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju FEFA
 • Fakultet za medije i komunikaciju
 • Fakultet za primenjenu ekologiju – Futura
 • Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu
 • Centar u Novom Sadu
 • Centar u Nišu