Univerzitet Privredna akademija – Novi Sad

Adresa: Cvećarska 2, Novi Saduniverzitet privredna akademija

Telefon: 021/ 531-029

Website: www.privrednaakademija.edu.rs

E-mail: business-academy@neobee.net

Univerzitet Privredna Akademija je samostalan i nedržavni univerzitet, osnovan 2000. godine, sa sedištem u Novom Sadu. Predstavlja prvi privatni akreditovani univerzitet u Vojvodini. Akreditovan je 2009. godine od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta.

U sastavu Univerziteta nalaze se četiri fakulteta sa studijskim programima organizovanim u tri naučne oblasti: društveno-humanističke nauke, tehničko-tehnološke nauke i medicinske nauke. Postoje tri nivoa studijskih programa – osnovne, diplomske i doktorske studijame.

Fakulteti:

  • Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
  • Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment
  • Stomatološki fakultet
  • Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije