Univerzitet Metropolitan – Beograd

Adresa: Tadeuša Košćuška 63, BeogradUniverzitet metropolitan
Telefon: 011/203-08-85
Website: www.metropolitan.edu.rs
E-mail: info@metropolitan.ac.rs

Osnovan 2005. godine u osnovi Fakulteta informacionih tehnologija – FIT i uvođenjem 2010. godine još dva fakukteta i to Fakultet za menadžment i Fakultet digitalnih umetnosti, Metropolitan univerzitet postaje privatni univerzitet sa sedištem u Beogradu i Poslovno-obrazovnim centrom u Nišu. Nastavni planovi i programi usaglašeni su sa principima Bolonjske deklaracije, koji prate smernice američkih informatičkih profesionalnih udruženja IEEE i ACM.

Misija Univerziteta Metropolitan je da doprinese obrazovnom, kulturnom, ekonomskom i socijalnom napretku Srbije, obezbeđujući napredne osnovne i diplomske akademske studije u oblasti informacionih tehnologija, umetnosti i menadžmenta, kao i kontinualnu profesionalnu edukaciju.

Na Metropolitan univerzitetu organizuju se osnovne i diplomske akademske, kao i doktorske studije, a studenti imaju mogućnost da se upoznaju sa savremenim tehničkim konceptima i da obavljaju praksu u nekoliko naučnih i umetničkih oblasti: Informacionih tehnologija, Softverskog inženjerstva, Informacionih sistema, Računarskih igara, Biznisa i marketinga, Inženjerskog i operacionog menadžmenta, Menadžmenta u sportu, Grafičkog dizajna, Dizajna interaktivnih medija i Modnog dizajna. 

MULTIMEDIJA

multimedia

galerija its

socijalne mreze

GALERIJA SLIKA

PRATITE NAS NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Facebook

facebook its

 

Twiter

twiter its

 Google+

google+ its

Linkedin

linkedin its

 

METROPOLITAN 2

metropolitan 3

metropolitan 4

Kao pionir u uvođenju nastave na daljinu, Metropolitan univerzitet je omogućio po prvi put u Srbiji, studije putem Interneta studentima koji ne žive u Beogradu ili zbog posla nisu u mogućnosti da prate nastavu na tradicionalan način. Savremeno tržište diktira potrebu za usmerenim obrazovanjem budućih zaposlenih. Niz specifičnosti u načinu studiranja na Metropolitan univerzitetu izgradili su zapaženu prepoznatljivost i prihvatljivost od strane domaćeg i inostranog tržišta rada.

Fakultet informacionih tehnologija, osnivač Univerziteta Metropolitan, prvi je u zemlji 2005. godine, dobio dozvolu za rad od Ministarstva prosvete, koja uključuje i izvođenje nastave na daljinu – preko Interneta i to zahvaljujući najsavremenijim tehnologijama koje primenuje. Prateći potrebe tržišta u prvim godinama svog postojanja, pored Informacionih tehnologija, Metropolitan univerzitet je razvio još devet različitih studijskih programa, iz oblasti menadžmenta, dizajna i informacionih tehnologija. Nastava na svim studijskim programima je takođe, pored tradicionalne nastave, u potpunosti podržana i nastavom preko interneta.

Trenutno na Univerzitetu Metropolitan studira preko 1.000 studenata na nastavi preko Interneta, kako iz Srbije tako i iz drugih krajeva sveta, poput Austrije, Grčke, Nigerije, Španije, Nemačke, Sjedinjenih Američkih Država, Meksika, Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Prema novom Zakonu o obrazovanju, nastava preko Interneta izjednačava se sa tradicionalnom nastavom u pogledu sticanja diplome i zvanja.

FAKULTETI

metropolitan 1

U ovom trenutku u okviru Univerziteta Metropolitan postoje tri fakulteta :