Univerzitet Megatrend – Beograd

Adresa: Goce Delčeva 8, Beograduniverzitet megatrend
Telefon: 011/220-30-29
Website: www.megatrend.edu.rs
E-mail: univerzitet@megatrend.edu.rs

Megatrend univerzitet predstavlja sistem akademskih institucija u Srbiji, čiju je osnovu za razvoj činila konsultantsko-obrazovna kuća International Expert Consortium Limited sa sedištem u Londonu. Poslovna škola „Megatrend“, osnovana je 1989. godine i ubrzo postala osnivač ostalih ustanova ove akademske zajednice.

Na univerzitetu se sprovode strukovne i akademske, kao i specijalističke, master i doktorske studije iz više akademskih i naučnih disciplina. Megatrend razvija naučnu i poslovnu saradnju sa dosta uglednih akademskih institucija širom sveta i ostvaruje mogućnost školovanja na odabranim fakultetima u inostranstvu.

Fakulteti:

 • Fakultet za poslovne studije
 • Fakultet za kulturu i medije
 • Fakultet za međunarodnu ekonomiju
 • Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost
 • Fakultet za kompjuterske nauke
 • Fakultet za umetnost i dizajn
 • Fakultet za menadžment
 • Fakultet za poslovne studije
 • Fakultet za biofarming
 • Fakultet za poslovnu ekonomiju
 • Fakultet za poslovne studije