Univerzitet Educons – Sremska Kamenica

Adresa: Vojvode Putnika bb, Sremska Kamenicauniverzitet educons
Telefon: 021/489-36-10
Website: www.educons.edu.rs
E-mail: info@educons.edu.rs

Univerzitet Educons je osnovan kao prvi privatni univerzitet u Vojvodini. Dozvolu za rad je dobio u junu 2008. godine od Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Svi studijski programi na univerzitetu su akreditovani, a dozvolu za rad Univerzitet je dobio u junu 2008. godine od Ministarstva prosvete Republike Srbije. Visoko obrazovanje se obavlja na osnovnim akademskim, diplomskim akademskim (master), specijalističkim i doktorskim studijama, i sve je usklađeno sa Bolonjskim procesom.

Fakulteti:

  • Fakultet poslovne ekonomije
  • Fakultet zaštite životne sredine
  • Fakultet za primenjenu bezbednost
  • Fakultet za digitalnu produkciju
  • Akademija klasičnog slikarstva
  • Fakultet ekološke poljoprivrede
  • Fakultet za uslužni biznis – FABUS
  • Fakultet za sport i turizam – TIMS
  • Fakultet za evropske, pravno-političke studije
  • Fakultet informacionih tehnologija