Univerzitet Alfa – Beograd

Adresa: Palmira Toljatija 3, Novi Beograduniverzitet alfa
Telefon: 011/26-97-891
Website: www.alfa.edu.rs
E-mail: info@alfa.edu.rs

 

Godine 1992. osnovan je Univerzitet Braća Karić po Zakonu o univerzitetu Republike Srbije i predstavlja prvi univerzitet kod nas čiji osnivač nije država. Kasnije je promenio naziv u Univerzitet Alfa.

Akademske studije traju četiri godine i organizuju se na tri nivoa – osnovne, master i doktorske. Program studija su usklađeni sa Bolonjskom deklaracijom, a to obuhvata i obaveznu praksu tokom studija koja se može obavljati u domaćim i stranim kompanijama. Pored toga, studenti imaju šansu da idu na dodatne besplatne kurseve iz menadžmenta, ekonomije, novinarstva i pregovaranja.

Alfa univerzitet sarađuje sa raznim fakultetima u inostranstvu na nekoliko načina – Saradnja na planu razmene studenata i prakse studenata u drugim zemljama, Saradnja na planu razmene profesora, Saradnja na planu razmene stručne literature, Saradnja na planu zajedničkih poslediplomskih studija, savetovanja, naučnih projekata i slično.

Fakulteti:

  • Fakultet za trgovinu i bankarstvo
  • Fakultet za menadžment u sportu
  • Fakultet informacionih tehnologija
  • Fakultet za ekonomiju i političke nauke
  • Fakultet za strane jezike
  • Akademija umetnosti