Privatni univerziteti u Srbiji

Privatni univerziteti u Srbiji, zajedno sa svojim članicama (fakultetima) posluju u skladu sa zakonima koji regulišu oblast obrazovanja i kroz nastavu primenjuju koncept Bolonjske deklaracije. U Srbiji posluje deset univerziteta koji su u privatnom vlasništvu. Pogledajte spisak privatnih univerziteta u Srbiji i njihovih članica, na našem portalu.

ISTAKNUTI PRIVATNI UNIVERZITETI

PREDSTAVITE VAŠU USTANOVU NA NAŠEM PORTALU

DETALJNIJE