Novi pravilnik o kažnjavanju studenata

03/12/2015, 16:09

Novi pravilnik o kažnjavanju studenata

Postojeći pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata na Univerzitetu u Beogradu, zamenjen je novim koji donosi nove propise.

Novim pravilnikom oštrije se kažnjavaju prestupi studenata, pogovoto onih koji prepisuju tokom polaganja i koji donose plagijat radove.

Od sada biće određene kazne za sve one koji donesu falsifikate seminarskih, diplomskih i svih drugih pisanih radova.

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata, koji je Univerzitet u Beogradu sastavio, stupiće na snagu nakon prve naredne sednice Senata Univerziteta.

S obzirom na to da postoje novi načini prepisivanja, koji nisu postojali kada je prethodni pravilnik sastavljen, bilo je neophodno da se donese novi, koji je u skladu sa prestupima studenata.

Prema navodima profesora dr Branislava Boričića, dekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, veoma je važno doneti novi pravilnik zbog činjenica kao što su – da se godišnje samo na Ekonomskom fakultetu podnese stotinak disciplinskih žalbi protiv akademaca, a većina tih prijava vezane su za prepisivanje na ispitima.

Zahvaljujući novom pravilniku biće obuhvaćeno više prekršaja, pa samim tim će biti i više disciplinskim mera koje će se pokretati.

Osim toga, biće bolje definisan način na koji se prepisuje na ispitu, pa tako neće biti ista kazna za one koji na ispitu budu uhvaćeni sa “puškicom” i one koji imaju bubicu i više onih koji mu šapuću kako bi što bolje prošao na ispitu.

Kazne

Kazne će se kretati od ukora i strogog ukora, preko zabrane polaganja predispitnih obaveza ili ispita u jednom ili više ispitnih rokova, pa sve do privremenog ili trajnog isključenja sa fakulteta i univerziteta.

Ovim pravilnikom će se plagijat uvrstiti u listu zvaničnih prekršaja, baš zbog povećanog broja studenata koji falsifikuju radove koje predaju.

Pored plagijata, biće zabranjeno i: naovlašćeno fotokopiranje udžbenika radi prodaje, davanje indeksa na korišćenje drugima, uništavanje imovine fakulteta, ugrožavanje bezbednosti, polaganje ispita umesto drugog studenta…

03/12/2015, 16:09

Komentari:

Vaša email adresa neće biti objavljena.
Sva polja su obavezna*