Elektrotehnički fakultet povećao broj samofinansirajućih mesta

03/07/2015, 15:13

Elektrotehnički fakultet povećao broj samofinansirajućih mesta

Na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu biće više mesta za upis studenata na samofinansiranje. O ovome je odlučivalo nastavno-naučno veće ovog fakulteta.

Broj samofinansirajućih mesta povećan je:

  • na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo – sa 100 na 135
  • na studijskom programu Softverstko inženjerstvo – sa 80 na 100

Ove godine će 55 studenata više nego prošle godine dobiti priliku da upiše Elektrotehnički fakultet u Beogradu.

03/07/2015, 15:13

Pretraga

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner ALUM 2