Studije u Rumuniji

bukurest

Rumunski univerziteti nude velik izbor studijskih programa kako za osnovne, tako i za postdiplomske studije na nekoliko jezika – pored rumunskog, predavanja se drže i na engleskom, francuskom i nemačkom.

Neki od najpopularnijih programa za strane studente su inženjering, medicina, ekonomija, matematika, fizika, hemija, političke nauke, javna administracija i slični.

Rumunija je privlačna studentima jer su univerziteti priznati u Evropi i svetu, školarine su male, a uslovi za život su izuzetno povoljni. Proces za prijem na fakultete i za dobijanje vize je pojednostavljen i jasan, bodovi se lako prenose, društvo je multikulturalno i otvoreno i pruža gostoprimivu atmosferu hiljadama inostranih studenata.

Fakulteti i univerziteti

Osnovne i postdiplomske studije na rumunskim univerzitetima podrazumevaju oblasti  iz veterine, ekonomije i poslovne administracije, evropskih studija, geografije i geologije, matematike i fizike, hemije, medicine, stomatologije, farmacije, političkih nauka, javne administracije, tehničkih studija i inženjeringa i mnoge druge.

Kao zemlja članica Evropske unije, Rumunija u potpunosti primnenjuje bolonjski sistem. Osnovne studije za većinu programa traju 3 godine, dok su za neke 4 godine. Master studije su gotovo uvek 2 godine a doktorske 3 godine trajanja.

Jedini izuzetak su studije iz medicine, stomatologije, farmacije i veterine koje za osnovni nivo traju 5 do 6 godina, a za postdiplomsi nivo 3 do 6 godina.

Studijski progami na engleskom jeziku su sledeći:

 • Elektronski inženjering i telekomunikacije
 • Informatika
 • Mehanički inženjering
 • Hemija
 • Vazdušna navigacija
 • Industrijski dizajn
 • Menadžment
 • Finansije i bankarstvo
 • Računovodstvo i menadžment informacionih sistema
 • Međunarodni odnosi
 • Poslovna administracija
 • Američke studije
 • Političke nauke

Koliko koštaju studije?

U zavisnosti od odabranog fakulteta, školarine mogu da iznose od 2.000 do 5.000 evra godišnje.

Studenti koji apliciraju za vizu treba prvu ratu da plate pre dobijanja vize, a drugu pre drugog semestra.

Troškovi za svakodnevni život su veoma niski u poređenju sa ostalim evropskim zemljama. Sa 300 do 500 evra mesečno, studenti mogu da pokriju sve troškove od smeštaja do hrane i provoda, a da im opet ostane dovoljno za sledeći mesec.

Spisak stipendija za studije u Rumuniji možete pogledati OVDE

Upis na fakultete u Rumuniji - Kako se prijaviti?

Za studente koji nisu iz zemalja EU/EEP, potrebno je prikupiti sve neophodne dokumente za upis i poslati ih zajedno sa popunjenim formularom odabranom fakultetu na pregled. Fakultet potom izdaje potvrdu o prijemu koja treba da se overi u Ministarstvu prosvete Rumunije.

Potrebno je prikupiti sledeće dokumente:

 • Popunjen formular za prijem, pdf verziju možete preuzeti OVDE 
 • Overena kopija diplome prethodnog nivoa obrazovanja
 • Overena kopija izvoda ocena prevedena na rumunski, italijanski ili engleski jezik
 • Overena kopije izvoda iz matične knjige rođenih
 • Potvrda od lekara
 • Overena kopija pasoša
 • Potvrda o znanju engleskog
 • 2 fotografije

Pogledajte još