Studentski centar Niš – Domovi i menze

studentski centar nisAdresa: Velikotrnavska 2
Telefon: 018/231-339
Website: www.scnis.rs
Email: info@scnis.rs

Studentski centar ”Niš” je ustanova zadužena za smeštaj i ishranu studenata Univerziteta u Nišu. Kao samostalna ustanova postoji od 1952. godine, a pod današnjim nazivom radi od 1993. godine.

Niški studentski dom nije imao svoje namenske zgrade do 1963. godine. Danas su studenti smešteni u četiri zgrade, današnji Paviljon III je izgrađen 1963. godine, Paviljoni I i II 1966. i 1969. godine a Paviljon IV 1977. godine.

Domovi u Nišu

Studentski domovi u Nišu su zaduženi za smeštaj studenata. U njima mogu stanovati studenti koji se finansiraju iz budžeta, a ako ostane slobodnih mesta i samofinansirajući studenti.

Studentima prve godine za konkurisanje je bitan prosek iz srednje škole, a studentima ostalih godina prosek u toku studija. Pored proseka kao kriterijum za rangiranje se uzima i prihod po članu domaćinstva.

Menze u Nišu

U studentskim restoranima (menzama) u Nišu, uglavnom se hrane studenti koji se finansiraju iz budžeta. Samofinansirajući studenti takođe imaju pravo da se hrane u menzi, ali moraju plaćati pune cene obroka. Da bi mogli da koriste usluge menze studenti moraju imati studentsku karticu (ISIC) i žeton za korišćenje pribora za jelo.

Obroci se moraju uplaćivati unapred, a količina koja se može kupiti je ograničena brojem dana u mesecu. Kupljeni obroci koji nisu potrošeni se mogu preneti u sledeći mesec.