Rezultati prijemnog – Visoka škola primenjenih strukovnih studija – Vranje

Rezultati prijemnog ispita na Visokoj školi primenjenih strukovnih studija u Vranju

Prijemni ispiti na visokim školama u Srbiji odvijaju se u istom periodu kao i na fakultetima. Na osnovu konkursa koji svake godine objavljuje Visoka škola primenjenih strukovnih studija u Vranju, budući studenti konkurišu na slobodna mesta predviđena konkursom.

Pravo na upis stiču svi kandidati sa završenom trogodišnjom ili četvorogodišnjom srednjom školom. Bodovi se ostvaruju na osnovu uspeha u srednjoj školi i na prijemnom ispitu

Nedugo nakon prijemnog ispita objavljuje se preliminarna rang-lista, a zatim sledi period za podnošenje žalbi kandidata koji smatraju da su na neki način oštećeni prilikom bodovanja. Nakon žalbenog perioda objavljuju se konačne rang-liste, odnosno rezultati prijemnog ispita za upis na Visoku školu primenjenih strukovnih studija u Vranju:

Pretraga

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner ALUM 2