Privatni fakulteti – Beograd

Na ovoj stranici nalazi se spisak privatnih fakulteta u Beogradu. 

PREDSTAVITE VAŠU USTANOVU NA NAŠEM PORTALU

DETALJNIJE

Privatni fakulteti u Beogradu

 • Tehnički fakultet
 • Fakultet za menadžment FM
 • Fakultet za menadžment u sportu
 • Fakultet za menadžment nekretnina
 • Fakultet za međunarodnu ekonomiju
 • Fakultet za poslovne studije
 • Fakultet za poslovne studije i pravo
 • Fakultet za preduzetnički biznis
 • Fakultet za primenjenu ekologiju – Futura
 • Fakultet za strateški i operativni menadžment
 • Fakultet za sport
 • Fakultet za strane jezike
 • Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment
 • Fakultet za trgovinu i bankarstvo
 • Fakultet za umetnost i dizajn
 • NOVA akademija umetnosti
 • Poslovni fakultet
 • Pravni fakultet
 • Računarski fakultet
 • SAE Institut