Visoka medicinska škola strukovnih studija Milutin Milanković

visoka skola milutin milankovic beograd logoAdresa: Crnotravska 27, Beograd
Telefon: 011/353-06-03
Website: vmsmmilankovic.edu.rs
Email: office@vmsmmilankovic.edu.rs

Visoka medicinska škola strukovnih studija “Milutin Milanković” je osnovana 2007. godine i prva je obrazovna ustanova u Srbiji u kojoj se obavlja delatnost visokog obrazovanja zdravstvene struke.

Akreditovani studijski programi:

 • STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR
 • STRUKOVNI FIZIOTERAPEUT
 • STRUKOVNI MEDICINSKI RADIOLOG
 • STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR – SPECIJALISTA INTNEZIVNE ZDRAVSTVENE NEGE

Školovanje u VISOKOJ medicinskoj školi strukovnih studija “Milutin Milanković”, na osnovnim studijama traje tri godine (6 semestara – 180 ESPB), a na specijalističkim studijama traje godinu dana (2 semestra – 60 ESPB).

Znanje i veštine studtenti usvajaju kroz predavanja, vežbe, praktičnu nastavu, seminare, KONSULTACIJE zahvaljujući iskusnom i visokoprofesionalnom nastavnom kadru.

Studenti naše škole postaju stručnjaci sa visokim medicinskim obrazovanjem, u svojoj struci, zdravstvene nege i svoje znanje mogu da primene u zdravstvenim ustanovama, u sportskim centrima, banjama i velnes centrima, u zemlji i inostranstvu. Savremeni program i sistem edukacije prati evropske i svetske trendove.

Praktična nastava se obavlja u nastavnim bazama, a to su najeminentnije republičke i nacionalne zdravstvene ustanove u Beogradu i Srbiji.

Stručni naziv koji se dobija po završetku školovanja:

 • STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR
 • STRUKOVNI FIZIOTERAPEUT
 • STRUKOVNI MEDICINSKI RADIOLOG
 • SPECIJALISTA STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR (SPECIJALISTA INTENZIVNE ZDRAVSTVENE NEGE)

SMEROVI

Visoka medicinska škola strukovnih studija upisuje studente na studijske programe :

 • STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR 
  do 60 studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija
 • STRUKOVNI FIZIOTERAPEUT 
  do 20 studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija
 • STRUKOVNI MEDICINSKI RADIOLOG
  do 20 studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija
 • STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR – SPECIJALISTA INTENZIVNE ZDRAVSTVENE NEGE
  do 12 studenata u prvu godinu specijalističkih strukovnih studija

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE

STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR

Studijski program za strukovnu medicinsku sestru – tehničara traje tri godine (šest semestara) i nosi 180 ESPB bodova. Strukovna medicinska sestra se osposobljava za rad u bolnicama, domovima zdravlja, dispanzerima, savetovalištima, patronažnoj službi, zavodima zdravstvene zaštite, klimatskim lečilištima, domovima za stare, školama, predškolskim ustanovama i ona zauzima važno mesto u zdravstvenom sistemu.

STRUKOVNI FIZIOTERAPEUT

Studijski program za strukovnog terapeuta traje tri godine (šest semstara) i nosi 180 ESPB bodova. Delokrug rada strukovnog terapeuta obuhvata rad u okviru osnovne i primarne zdravstvene zaštite, u domovima zdravlja, u odeljenjima fizikalne medicine i rehabilitacije u bolnicama, kliničkim centrima, u klinikama za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, u okviru ambulanti sportske medicine, u sportskim klubovima, fitnes centrima, teretanama…

STRUKOVNI MEDICINSKI RADIOLOG

Studijski program za strukovnog medicinskog radiologa traje tri godine (šest semstara) i nosi 180 ESPB bodova. Strukovni medicinski radiolozi su kompetentni da primenjuju napredna teorijska i praktična stručna znanja samostalno ili u timu, sprovode radiografiju delova i sistema tela uz upotrebu kontrastnih sredstava ili bez njih, rukuju rendgenskim aparatom, CT-om, magnetnom rezonancom, mamografom i da asistiraju pri upotrebi ultrazvučne i kolor dopler dijagnostike. Studenti ovog studijskog smera su osposobljeni za rad u zdravstvenim ustanovama svih tipova i radiološkim institutima.

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE

STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR – SPECIJALISTA INTENZIVNE ZDRAVSTVENE NEGE

Specijalističke studije traju dva semestra, a obim studija izražen ESPB bodovima je 60. Studijski program visokog strukovnog obrazovanja za strukovne sestre specijaliste intenzivne zdravstvene nege kritično obolelih pacijenata u odeljenjima za intenzivnu negu i lečenje, ima jasno definisanu svrhu i ulogu u javnom zdravstvu i odgovara naraslim potrebama za zdravstvenom brigom o ovim najtežim kategorijama bolesnika, kao potrebi formiranja novog visokog sestrinskog kadra sa poznavanjem organizacije, rukovođenja u procesu intenzivne nege u bolnicama, klinikama, specijalizovanim centrima za stare, institucijama za socijalnu zaštitu, itd.

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA

Uslov za upis je završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit iz predmeta Biologija.

Redosled kandidata za upis na prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu uspeha iz srednje škole i rezultata prijemnog ispita, tako da kandidat može osvojiti najviše 100 bodova. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svim razredima pomnožen sa dva, tako da kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale. Po osnovu polaganja prijemnog ispita kandidat može ostvariti najviše 60 bodova (uslov da je prijemni položen je ostvaren 31 bod). U slučaju jednakog broja ostvarenih bodova prednost ima kandidat sa većim brojem bodova sa prijemnog ispita.

Priprema prijemnog ispita:

1
Komentari:

Vaša email adresa neće biti objavljena.
Sva polja su obavezna*

1 Komentara
0 Replika
0 Pratioci
 
Najviše reakcija
Najposećenija diskusija
najnoviji najnoviji najviše glasova
Nadja

Gde mogu pronaci resenja datog testa?