Studijski program – Menadžment javnih usluga

Nastavni plan i ispiti

BEČELOR DIPLOMA ZA STUDIJSKI PROGRAM MENADžMENT JAVNIH USLUGA

Studijski program se odnosi na:

  • Integracije u Evropsku uniju
  • Izgradnju poslovnog ambijenta
  • Reformu javnog sektora
  • 3,5-godišnji bečelor program
  • Dvostruke diplome Akademije za strukovne studije „Lillebaelt“
  • Međunarodnu akreditaciju (Evalag)
  • Studiranje na engleskom jeziku
  • Obavezno stažiranje
  • Međunarodno iskustvo primenjeno na lokalnom nivou
  • Interdisciplinarni pristup

Rezultati studiranja na Međunarodnom Poslovnom Koledžu

aleksandar tomicALEKSANDAR TOMIĆ

Student studijskog programa „Javna administracija”

„Studiranje na Međunarodnom Poslovnom Koledžu se u mnogome razlikuje od studiranja na ostalim fakultetima, prvenstveno zbog međunarodno-akreditovane diplome i profesora koji imaju dugogodišnje iskustvo u javnom sektoru, marketingu i menadžmentu kao i u zaštiti životne sredine.

Osim toga, svaki od programa podrazumeva obaveznu praksu koju student mora da završi i gde ima priliku da primeni znanje stečeno na predavanjima. Nakon uspešne prakse u instituciji ‘’Sigurna kuća’’ u Nišu, ista je dobila donaciju za kompjutersku salu i renovirala kuhinju i sobe za decu a sve to zahvaljujući mom učešću, znanju i veštinama stečenim na predavanjima vezanim za menadžment projekata.

Po mom mišljenju studiranje na Međunarodnom Poslovnom Koledžu je sjajno iskustvo koje otvara mnoga vrata“

Školarina za akademsku godinu 2016-2017 je 875 evra, koja može da se isplati u ratama u periodu od 10 meseci.

Pogledajte još