Studijski program – Međunarodna prodaja i marketing

Nastavni plan i ispiti

BEČELOR DIPLOMA ZA STUDIJSKI PROGRAM MEĐUNARODNA PRODAJA I MARKETING

Studijski program međunarodnog marketinga i prodaje omogućuje diplomcima da samostalno i profesionalno obavljaju poslove koji se odnose na međunarodno poslovanje na tržištu – ne samo u malim preduzećima, već posebno u međunarodnoj Business to Business prodaji.

  • 3,5-godišnji bečelor program
  • Međunarodna akreditacija
  • Trostruka diploma (sa partnerima iz Danske: akademije za strukovne studije „Lillebaelt“ i iz Litvanije: škola za menadžment „V.A.Graiciunas“)
  • Studiranje na engleskom jeziku
  • Usmerenost ka Business to Business prodaji
  • Interdisciplinarni pristup
  • Moto: “Od teorije do prakse”

Rezultati studiranja na Međunarodnom Poslovnom Koledžu

DIJANA HASANI

dijana hasaniStudent studijskog programa „Međunarodna prodaja i marketing“, druga generacija (2010/2011), stažirala je u Evropskom centru za manjinska prava u Kosovskoj Mitrovici. Nakon što je završila sa stažiranjem, tri meseca kasnije, u istoj organizaciji ponuđen joj je posao.

“Moje znanje o prodaji i upravljanju projektima, znanje engleskog jezika, veštine komunikacije, kao i organizacione sposobnosti, koje sam usavršila na koledžu , osposobile su me za tržište rada i dale mi priliku da se zaposlim” – kaže Dijana.

 

BILjANA KRSMANOVIĆ

biljana krsmanovicStudent studijskog programa „Međunarodna prodaja i marketing“, treća generacija (2011/2012), stažirala je tokom jednog semestra u „Tietgen Competence Center“u Danskoj, koji sarađuje sa Međunarodnim Poslovnim Koledžom.

Nakon što je uspešno završila stažiranje, a zahvaljujući znanju, veštinama i sposobnostima koje je stekla na Međunarodnom Poslovnom Koledžu, kao i bilateralnom sporazumu koji koledž ima sa partnerskim institucijama, Biljana je nastavila studije na akademiji „Lillebaelt“ još godinu dana.

 

 

Školarina za akademsku godinu 2016-2017 je 875 evra, koja može da se isplati u ratama u periodu od 10 meseci.

Pogledajte još