Fakulteti u BiH

Fakulteti u BiH

Bosna i Hercegovina je pristupila Bolonjskom procesu u Berlinu, 19. septembra 2003. godine. Pristupanjem procesu, Bosna i Hercegovina se obavezala da će, poput ostalih država-članica, raditi na ispunjavanju ciljeva Bolonjskog procesa.

Pogledajte spisak privatnih i državnih fakulteta i visokih škola u Bosni i Hercegovini. Sve ustanove u BiH svoj nastavni plan prilagodile su Bolonjskoj deklaraciji. U BiH postoji devet univerziteta, a to su državni univerziteti u: Banja Luci, Sarajevu, dva u Mostaru, Tuzli, Istočnom Sarajevu, Bihaću, Zenici i Travniku. Pored državnih univerziteta na teritoriji BiH postoje i privatni univerziteti.

Državni i privatni fakulteti i visoke škola u BiH:

Pretraga

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner ALUM 2