Tehnički fakultet – Bor

tehnicki fakultet borAdresa: Vojske Jugoslavije 12, Bor
Telefon: 030/424-555
Website: www.tf.bor.ac.rs
Email: office@tf.bor.ac.rs

Tehnički fakultet u Boru osnovan je 1961. godine usled velike potrebe za stručnim kadrom iz oblasti rudarstva i metalurgije u vreme razvoja Rudarsko-topioničarskog basena Bor. Jedini je fakultet Beogradskog Univerziteta čije sedište je izmešteno van Beograda.

Misija fakulteta je formiranje visokostručnih kadrova iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka. Studijski programi su koncipirani u skladu sa najvišim standardima. Nastavni kadar na Tehničkom fakultetu u Boru čine priznati stručnjaci kako kad nas, tako i u svetu.

TEHNIČKI FAKULTET BOR - SMEROVI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Rudarsko inženjerstvo (3 modula):
  • Eksploatacija ležišta mineralnih sirovina
  • Priprema mineralnih sirovina
  • Reciklažne tehnologije i održivi razvoj
 • Metalurško inženjerstvo (2 modula):
  • Ekstraktivna metalurgija
  • Prerađivačka metalurgija
 • Tehnološko inženjerstvo (2 modula):
  • Neorganska hemijska tehnologija
  • Inženjerstvo zaštite životne sredine
 • Inženjerski menadžment

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Rudarsko inženjerstvo (16 mesta, 3 modula):
  • Eksploatacija ležišta mineralnih sirovina
  • Priprema mineralnih sirovina
  • Reciklažne tehnologije i održivi razvoj
 • Metalurško inženjerstvo (8 mesta)
 • Tehnološko inženjerstvo (8 mesta)
 • Inženjerski menadžment (48 mesta)

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

 • Metalurško inženjerstvo (5 mesta)
 • Tehnološko inženjerstvo (8 mesta)
 • Inženjerski menadžment (10 mesta)
 • Rudarsko inženjerstvo (8 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - TEHNIČKI FAKULTET

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu svih zanimanja u četvorogodišnjem trajanju i koji polože prijemni ispit.

Kandidati koji konkurišu za upis na osnovne akademske studije na studijskom programu Inženjerski menadžment, polažu prijemni ispit iz jednog predmeta po izboru:

 • Osnovi ekonomije
 • Matematika

Kandidati koji konkurišu za upis na osnovne akademske studije na ostalim studijskim programima, polažu prijemni ispit iz jednog predmeta po izboru:

 • Matematika
 • Fizika
 • Hemija
 • Osnovi ekonomije

Kandidat može da polaže prijemni ispit iz više od jednog predmeta i u tom slučaju bodovaće se onaj test iz kog je imao više bodova.

🎓KONKURS ZA UPIS 2018/2019

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 50.000 dinara.

Školarina za strane državljane iznosi 2.000 evra.

TESTOVI ZA PRIJEMNI - TEHNIČKI FAKULTET

Kako bi lakše spremili prijemni ispit za upis na Tehnički fakultet u Boru spremili smo vam primere testova za prijemni.

 1. Osnovi ekonomike poslovanja online test
 2. Test iz matematike online test
 3. Test iz fizike online test
 4. Test iz hemije online test
 5. Matematika, fizika i hemija

BROJ MESTA - TEHNIČKI FAKULTET

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Rudarsko inženjerstvo
33
7
40
Metalurško inženjerstvo
17
3
20
Tehološko inženjerstvo
50
10 60
Inženjerski menadžment
100
20
120
UKUPNO 200 40 240

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA - TEHNIČKI FAKULTET

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Komentari:

Vaša email adresa neće biti objavljena.
Sva polja su obavezna*