Fakultet za sport i fizičko vaspitanje – Leposavić

fakultet za sport i fizicko vaspitanjeAdresa: Dositeja Obradovića bb, Leposavić
Telefon: 028/84-700
Website: dif.pr.ac.rs
Email: dif.referentska@pr.ac.rs

Misija fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Leposaviću je školovanje stručnih kadrova u oblasti sporta i fizičkog vaspitanja. Sveobuhvatni zadatak fakulteta je da kroz dobro koncipirane i savremene programe, stvori visokostručne kadrove kao i da učestvuje u izradi naučno-istraživačkih projekata koji će obuhvatiti probleme u oblasti fizičkih aktivnosti. Konstantno se teži unapređenju teorije i prakse same primene fizičke aktivnosti uz saradnju sa drugim visokoškolskim ustanovama u Srbiji.

SMEROVI - FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE LEPOSAVIĆ

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Fizičko vaspitanje i sport

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE (3 godine)

 • Fizičko vaspitanje i sport (5 mesta)

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Fizičko vaspitanje i sport (50 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I UPIS - FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE LEPOSAVIĆ

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu svih zanimanja u četvorogodišnjem trajanju, potrebne psihofizičke sposobnosti i poseduju odgovarajuće potencijale, a nisu stariji od 28. godina.

Prijemni ispit obuhvata:

 • Procena sposobnosti kanditata za studije – zdravstveno stanje
 • Provera motoričkih sposobnosti i potencijala
 • Provera sluha i ritma
 • Provera kognitivnih sposobnosti
 • Provera konativnih karakteristika
 • Sportski status

🎓KONKURS ZA UPIS 2017/2018

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 60.000 dinara.

Školarina za strane državljane iznosi 2.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

BROJ MESTA - FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE LEPOSAVIĆ

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Fizičko vaspitanje i sport
120
120
UKUPNO 120 120

RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA - FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE LEPOSAVIĆ

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

 • Vera

  Kada cu saznati rezultat?

 • pitam

  Gde mogu da se vide preostala slobodna mesta za septembarski upisni rok 2016?