Fakultet za hotelijerstvo i turizam – Vrnjačka Banja

fakultet za hotelijerstvo i turizam vrnjacka banjaAdresa: Vojvođanska bb, Vrnjačka Banja
Telefon: 034/370-191
Website: www.hit-vb.kg.ac.rs
Email: hitvb@kg.ac.rs

Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji osnovan je 2011. godine i u sastavu je Univerziteta u Kragujevcu. Organizuje osnovne akademske studije na programu Hotelijerstvo i turizam i master akademske studije na programima Menadžment u hotelijerstvu i Menadžment u turizmu. Cilj fakulteta je da obrazuje visokostručan kadar za međunarodno tržište, kao i da unapredi znanja iz oblasti hotelijerstva i menadžmenta u Jugoistočnoj Evropi.

SMEROVI - FAKULTET ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

  • Hotelijerstvo i turizam
  • Zdravstveni turizam

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

  • Menadžment u hotelijerstvu (30 mesta)
  • Menadžment u turizmu (30 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - FAKULTET ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu svih zanimanja u četvorogodišnjem trajanju i koji polože prijemni ispit.

Prijemni ispit sastoji se iz testa Opšteg znanja i informisanosti.

🎓KONKURS ZA UPIS 2017/2018

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 80.000 dinara.

Školarina za strane državljane iznosi 160.000 dinara.

TESTOVI ZA PRIJEMNI - FAKULTET ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM

Kako bi lakše spremili prijemni ispit za upis na Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji spremili smo vam primere testova za prijemni.

BROJ MESTA - FAKULTET ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Hotelijerstvo i turizam
40
60
100
Zdravstveni turizam
20
30
50
UKUPNO
60
90
150

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?