Fakultet pedagoških nauka – Jagodina

Adresa: Milana Mijalkovića 14, Jagodina
Telefon: 035/223-805
Website: www.pefja.kg.ac.rs
E-mail: pefjagodina@pefja.kg.ac.rs

Fakultet pedagoških nauka u Jagodini je državna visokoškolska ustanova. Fakultet za ciljeve u radu postavlja obrazovanje visokoprofesionalnog prosvetnog kadra, konstantno unapređivanje teorije i prakse vaspitanja i obrazovanja, i razvoj u oblasti naučno-istraživačkog rada. Nastava se organizuje na tri nivoa studija kroz osnovne, master i doktorske studije.

SMEROVI - FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (3 i 4 godine)

  • Učitelj – 4 godine
  • Vaspitač u predškolskim ustanovama – 4 godine
  • Vaspitač u domovima – 3 godine

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

  • Učitelj (75)
  • Vaspitač u predškolskim ustanovama (75)
  • Vaspitač u domovima (15)
  • Obrazovna politika (20 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA

Pravo na konkurs na upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu svih zanimanja u četvorogodišnjem trajanju, koji polože prijemn ispit prođu test sklonosti i sposobnosti.

Na testu sklonosti vrši se provera muzičkih, govornih i fizičkih sposobnosti.

Prijemni ispit sastoji se iz dva dela. Prvi deo podrazumeva polaganje dva testa:

  • Test osnovne pismenosti
  • Test razumevanja pročitanog

Drugi deo podrazumeva:

  • Intervju za procenu socijalnih veština

🎓KONKURS ZA UPIS 2017/2018

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 78.000 dinara.

Školarina za strane državljane iznosi 1.400 dolara.

TESTOVI ZA PRIJEMNI - FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA

Kako bi lakše spremili prijemni ispit za upis na Fakultet pedagoških nauka u Jagodini spremili smo vam materijal za pripremu prijemnog ispita:

BROJ MESTA - FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Učitelj
60
30
90
Vaspitač u predškolskim ustanovama 45
45
90
Vaspitač u domovima
15
15 30
UKUPNO 120 90 210

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA - FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?