Departman za tehničke nauke – Novi Pazar

Adresa: Vuka Karadžića bb, Novi Pazaruniverzitet novi pazar
Telefon: 020/317-754
Website: www.np.ac.rs
E-mail: rektorat@np.ac.rs

Osnovna delatnost Departmana za tehničke nauke u Novom Pazaru je obrazovanje studneta u oblastima građevinarstva, računarske tehnike, multimedijalne tehnike i arhitekture na tri nivoa studija kroz osnovne akademske, master akademske i doktorske studije. Studijski programi pravljeni su po uzoru na najsavremenije svetske i evropske sisteme.

Nastava se odvija po pravilima Bolonjske deklaracije, što podrazumeva aktivno učešće studenata u nastavi, kao i rad u manjim grupama, što dodatno podiže kvalitet same nastave. 

SMEROVI - DEPARTMAN ZA TEHNIČKE NAUKE

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

  • Arhitektura
  • Računarska tehnika
  • Građevinarstvo
  • Audio i video tehnologije

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE (3 godine)

  • Računarska tehnika (5 mesta)

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

  • Arhitektura (16 mesta)
  • Računarska tehnika (15 mesta)
  • Građevinarstvo (16 mesta)
  • Audio i video tehnologije (10 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - DEPARTMAN ZA TEHNIČKE NAUKE

Na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu konkurisati svi kandidati sa završenom srednjom školom u trajanju od 4 godine.

Na prijemnom ispitu za smer arhitektura polaže se test iz predmeta matematika kao i provera sklonosti i sposobnosti (slobodno crtanje, test percepcije prostora).

Na prijemnom ispitu za smer građevinarstvo, računarske tehnike i audio i video tehnologije polaže se test iz predmeta matematika.

🎓KONKURS ZA UPIS 2017/2018

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 60.000 dinara.

BROJ MESTA - DEPARTMAN ZA TEHNIČKE NAUKE

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Računarska tehnika
94
15
109
Arhitektura
15
15
30
Građevinarstvo
20
20 40
Audio i video tehnologija
40
0
40
UKUPNO 209 65 274

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?