Departman za filološke nauke – Novi Pazar

Adresa: Vuka Karadžića bb, Novi Pazaruniverzitet novi pazar
Telefon: 020/317-754
Website: www.np.ac.rs
E-mail: rektorat@np.ac.rs

Studenti ovog departmana usavršavaju se u oblastima srbistike i anglistike i nauke i književnosti, takođe se i osposobljavaju za učestvovanje u naučnim radovima. Studenti se kroz dva nivoa studija, osnovne akademske i master akademske studije obrazuju za rad u prosvetnoj delatnosti, institucijama od kulturnog značaja, naučnim institutima, stiču znanja iz oblasti filologije.

Cilj studija na ovom departmanu je obrazovanje stručnog kadra koji će u svakom trenutku odgovoriti na kompleksne probleme koji su u okviru njihove profesije i opšte važnosti za razvoj celokupnog društva.

SMEROVI - DEPARTMAN ZA FILOLOŠKE NAUKE

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

  • Srpska književnost i jezik
  • Engleski jezik i književnost

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

  • Srpska književnost i jezik (15 mesta)
  • Engleska književnost i jezik (15 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - DEPARTMAN ZA FILOLOŠKE NAUKE

Pravo na upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija imaju svi kandidati sa završenom srednjom školom u trajanju od 4 godine.

Prijemni ispit razlikuje se u zavisnosti od smera:

  • Na prijemnom ispitu za smer srpska književnost i jezik radi se test iz srpskog jezika i književnosti.
  • Na prijemnom ispitu za smer engleski jezik i književnost radi se test iz engleskog jezika i književnosti.

🎓KONKURS ZA UPIS 2018/2019

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 50.000 dinara.

BROJ MESTA - DEPARTMAN ZA FILOLOŠKE NAUKE

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Srpska književnost i jezik
20
15
35
Engleska književnost i jezik
15
15
30
UKUPNO 35 30 65

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Komentari:

Vaša email adresa neće biti objavljena.
Sva polja su obavezna*