Departman za ekonomske nauke – Novi Pazar

Adresa: Vuka Karadžića bb, Novi Pazaruniverzitet novi pazar
Telefon: 020/317-754
W
ebsite: www.np.ac.rs
E-mail: rektorat@np.ac.rs

Na Departmanu za ekonomske nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru obučavaju se stručni kadrovi u oblastima ekonomije, spremni da u svakom trenutku odgovore kompleksnim ekonomskim problemima društva. Kroz nastavni plan i program ovog departmana studenti stiču veštine upravljanja, organizovanja i rešavanja problema, sposobnosti sinteze i analize, prilagođavanje novim promenama i ostale veštine bitne za privredni razvoj društva.

Studijski programi pravljeni su po uzoru na najsavremenije svetske i evropske sisteme. Nastava se odvija po pravilima Bolonjske konvencije, što podrazumeva aktivno učešće studenata u nastavi, kao i rad u manjim grupama, što dodatno podiže kvalitet same nastave. Studijski programi realizuju se u okviru osnovnih akademskih i master akademskih studija.

SMEROVI - DEPARTMAN ZA EKONOMSKE NAUKE

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

  • Ekonomija
  • Poslovna informatika

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

  • Ekonomija (20 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - DEPARTMAN ZA EKONOMSKE NAUKE

Na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu konkurisati svi kandidati sa završenom srednjom školom u trajanju od 4 godine.

Na prijemnom ispitu za smer ekonomija poslovna informatika polažu se testovi iz dva od ponuđena tri predmeta:

  • matematika
  • informatika
  • osnovi ekonomije

🎓KONKURS ZA UPIS 2018/2019

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 50.000 dinara.

BROJ MESTA - DEPARTMAN ZA EKONOMSKE NAUKE

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Ekonomija
40
40
80
Poslovna informatika
40
40
UKUPNO 80 40 120

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Komentari:

Vaša email adresa neće biti objavljena.
Sva polja su obavezna*