Departman za biomedicinske nauke – Novi Pazar

Adresa: Vuka Karadžića bb, Novi Pazaruniverzitet novi pazar
Telefon: 020/317-754
Website: www.np.ac.rs
E-mail: rektorat@np.ac.rs

Osnovna delatnost ovog departmana je obrazovanje učenika u oblasti rehabilitacije, sporta i fizičkog vaspitanja i biologije na tri nivoa studija, kroz osnovne akademske, master akademske i doktorske studije. Studenti stiču znanja koja će primenjivati u školstvu, naučnim ustanovama, rekreativnim i terapeutskim ustanovama.

Studijski programi koncipirani su po najmodernijim svetskim i evropskim standardima, na kojima studenti stiču neophodna teorijska i praktična znanja u odabranim oblastima. Nastava se odvija u skladu sa propisima Bolonjske konvencije što podrazumeva aktivno učešće studenata u nastavi i izvodi se kroz osnovne akademske, master akademske i doktorske studije.

SMEROVI - DEPARTMAN ZA BIOMEDICINSKE NAUKE

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

  • Biologija
  • Rehabilitacija
  • Sport i fizičko vaspitanje

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE ( 3 godine)

  • Sport i fizičko vaspitanje (3 mesta)

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

  • Biologija (10 mesta)
  • Rehabilitacija (25 mesta)
  • Sport i fizičko vaspitanje (15 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - DEPARTMAN ZA BIOMEDICINSKE NAUKE

Na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija, mogu se prijaviti svi kandidati sa završenom srednjom školom u trajanju od 4 godine.

Na prijemnom ispitu za smer biologija i rehabilitacija polaže se test iz predmeta biologija.

Na prijemnom ispitu za smer sport i fizičko vaspitanje polaže se test iz opšteg znanja i informisanosti i provera sklonosti i sposobnosti.

🎓KONKURS ZA UPIS 2018/2019

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 60.000 dinara.

BROJ MESTA - DEPARTMAN ZA BIOMEDICINSKE NAUKE

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Biologija
20
15
35
Rehabilitacija
25
10
35
Sport i fizičko vaspitanje
25
10 35
UKUPNO 70 35 105

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Komentari:

Vaša email adresa neće biti objavljena.
Sva polja su obavezna*