Prirodno-matematički fakultet – Novi Sad

prirodno matematicki fakultet novi sadAdresa: Trg Dositeja Obradovica 3, Novi Sad
Telefon: 021/454-389
Website: www.pmf.uns.ac.rs
Email: tamara.zoric@pmf.uns.ac.rs

Postoji od 1969. godine. Na fakultetu je akreditovana čak 49 studijskih programa iz oblasti biologije, ekologije, zaštite životne sredine, fizike, astronomije, geografije, turizma, hotelijerstva, hemije, biohemije, matematike i informatike. Fakultet tenutno ima oko 4500 aktivnih studenata, a nastavu im drži oko 300 nastavnika i saradnika u nastavi. Studijski programi usklađeni su sa Bolonjskom konvencijom, što podrazumeva aktivno učešće studenata u nastavi. Nastava se odvija kroz osnovne strukovne, osnovne akademske, master akademske, specijalističke akademske, integrisane akademske i doktorske studije.

SMEROVI - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

 • Optometrija

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (3 i 4 godine)

 • Diplomirani biolog
 • Diplomirani ekolog
 • Fizika (4 modula)
  • Istraživački
  • Medicinska fizika
  • Fizika – astronomija
  • Fizika – meteorologija
 • Profesor fizike
 • Hemija
 • Hemija – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom
 • Biohemija
 • Zaštita životne sredine – analitičar zaštite životne sredine
 • Matematika (3 modula) – 3 godine
  • Teorijska matematika
  • Matematika finansija
  • Tehnomatematika
 • Diplomirani profesor matematike
 • Diplomirani profesor geografije
 • Geografija
 • Diplomirani turizmolog (4 modula)
  • Turizam
  • Organizator hotelijerske delatnosti
  • Organizator gastronomske delatnosti
  • Organizator lovno – turističke delatnosti

INTEGRISANE STUDIJE

 • Dvopredmetna nastava prirodnih nauka, matematika i informatika
 • Integrisane akademske studije master profesor biologije (5 god)

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Hemija (15 mesta)
 • Biohemija (15 mesta)
 • Zaštita životne sredine (25 mesta)
 • Metodika nastave hemije (15 mesta)

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 i 2 godine)

 • Master ekolog (60 mesta)
 • Master biolog (70 mesta)
 • Master geograf (20 mesta)
 • Dvopredmetna nastava prirodnih nauka matematike i računarstva (60 mesta)
 • Hemija (75 mesta)
 • Biohemija (25 mesta)
 • Zaštita životne sredine – analitičar zaštite životne sredine (25 mesta)
 • Fizika (35 mesta)
 • Matematika (25 mesta) – 2 godine
 • Primenjena matematika (25 mesta) – 2 godine
 • Informatika (50 mesta) – 2 godine
 • Nastava informatike (25 mesta) – 2 godine
 • Geoinformatika (25 mesta)
 • Master profesor geografije (30 mesta)
 • Master profesor biologije (40 mesta)
 • Master profesor fizike (15 mesta)
 • Profesor matematike (27 mesta) – 2 godine
 • Reproduktivna biologija – zajednički program (15 mesta)
 • Master turizmolog (100 mesta)

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

 • Doktor nauka – biloške nauke (10 mesta)
 • Doktor nauka – ekološke nauke (10 mesta)
 • Fizika (15 mesta)
 • Doktor nauka – geonauke – turizam (5 mesta)
 • Hemija (10 mesta)
 • Biohemija (10 mesta)
 • Zaštita životne sredine (10 mesta)
 • Matematika (15 mesta)
 • Informatika (11 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu svih zanimanja u četvorogodišnjem trajanju i koji polože prijemni ispit.

Prijemni ispit razlikuje se u zavisnosti od smera:

Obrazovni profil biologija i ekologija

 • Prijemni ispit se polaže iz predmeta Biologija za Osnovne akademske studije biologije (Diplomirani biolog i Diplomirani profesor biologije) i Osnovne akademske studije ekologije (Diplomirani ekolog).

Obrazovni profil fizika

 • Prijemni ispit se polaže iz predmeta Fizika ili Matematika ili Astronomija za Osnovne akademske studije fizike (Diplomirani fizičar) i Optike za Osnovne strukovne studije optometrije.

Obrazovni profil geografija, turizam i hotelijerstvo

 • Prijemni ispit se polaže iz predmeta Geografija za Osnovne akademske studije geografije (Diplomirani geograf, Diplomirani profesor geografije). Prijemni ispit se polaže iz predmeta: Geografija, Turistička geografija, Ekonomika turizma za akademske studije Diplomirani turizmolog (svi moduli).

Obrazovni profil hemija

 • Prijemni ispit se polaže iz predmeta Hemija za Osnovne akademske studije hemije (Diplomirani hemičar, Diplomirani hemičar-kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom), Osnovne akademske studije biohemije (Diplomirani biohemičar) i Osnovne akademske studije zaštite životne sredine (Diplomirani analitičar zaštite životne sredine).

Obrazovni profil matematika i informatika

 • Prijemni ispit se polaže iz predmeta Matematika za Osnovne akademske studije matematike (Matematičar, svi moduli i Diplomirani profesor matematike), i za Osnovne akademske studije informatike (Informatičar, Diplomirani informatičar). Kandidati za upis na studijski program Informatika mogu da polažu deo prijemnog ispita iz predmeta Programiranje.

🎓KONKURS ZA UPIS 2017/2018

Školarina za upis na prvu godinu osnovnih akademskih i osnovnih strukovnih studija za samofinansirajuće studente razlikuje se u zavisnosti od smera:

 • Optometrija – 218.900 dinara
 • Diplomirani biolog, diplomirani profesor biologije, diplomirani ekolog – 90.750 dinara
 • Fizika, profesor fizike, diplomirani geograf, diplomirani profesor geografije, matematika, diplomirani profesor matematike – 54.450 dinara
 • Informatika, diplomirani informatičar – 77.440 dinara
 • Diplomirani turizmolog, hemija, hemija – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom, biohemija, zaštita životne sredine – analitičar zaštite životne sredine – 107.690 dinara
 • Školarina za strane državljane na osnovnim strukovnim studijama iznosi 3.500 evra, dok na osnovnim akakdemskim studijama školarina iznosi 2.000 evra.

BROJ MESTA - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Optometrija
30
30
Diplomirani biolog
55
25
80
Diplomirani ekolog
45
15
60
Fizika
48
2
50
Profesor fizike
27
3
30
Geografija
10
10
20
Diplomirani profesor geografije
18
22
40
Diplomirani turizmolog
57
103
160
Hemija
65
5
70
Hemija – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom
30
5 35
Biohemija
30
5
35
Zaštita životne sredine – analitičar zaštite životne sredine
35
5
40
Matematika
75
5
80
Diplomirani profesor matematike
50
5
55
Dvopredmetna nastava prirodnih nauka, matematika i informatika
60
60
Integrisane akademske studije master profesor biologije
35
5
40
UKUPNO 580 275 855

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner ALUM 2