Poljoprivredni fakultet – Novi Sad

poljoprivredni fakultet novi sadAdresa: Trg Dositeja Obradovića 8, Novi Sad
Telefon: 021/485-35-00
Website: http://polj.uns.ac.rs
Email: dean@polj.uns.ac.rs

Jedan od prvih fakulteta na prostoru Novosadskog univerziteta. Postoji od 1954. godine. Ciljevi ovog fakulteta su edukacija iz raznih oblasti vezanih za poloprivredu. U oblasti poljoprivrede ovaj fakultet je uvršten kao jedna od najboljih obrazovnih institucija, ne samo kod nas već i u inostrastvu. Fakultet danas broji oko 4.000 studenata. Studijski programi se realizuju na svim nivoima studija kroz programe osnovnih akademskih, integrisanih akademskih, master akademskih i doktoriskih studija. Nastava se odvija u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

SMEROVI - POLJOPRIVREDNI FAKULTET NOVI SAD

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Ratarstvo i povrtarstvo
 • Stočarstvo
 • Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Fitomedicina
 • Poljoprivredna tehnika
 • Uređenje, korišćenje i zaštita voda
 • Hortikultura
 • Pejzažna arhitektura
 • Agroekologija i zaštita životne sredine
 • Agroturizam i ruralni razvoj
 • Organska poljoprivreda
 • Agroindustrijsko inženjerstvo
 • Agroekonomski

INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE (5 godina)

 • Veterinarska medicina

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE (3 godine)

 • Agroekonomija (10 mesta)
 • Agronomija (35 mesta)
 • Veterinarska medicina (10 mesta)

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Gajenje njivskih biljaka (30 mesta)
  • Gajenje ratarskih biljaka;
  • Gajenje povrtarskih biljaka;
  • Gajenje krmnih biljaka;
  • Gajenje lekovitih, aromatičnih i začinskih biljaka
 • Zamljište i ishrana biljaka (15 mesta)
 • Genetika ,oplemenjivanje biljaka i semenarstvo (16 mesta)
 • Organska poljoprivreda (10 mesta)
 • Stočarstvo (30 mesta)
 • Gajenja voćaka i vinove loze, sa (dva) modula (15 mesta)
  • Voćarstvo
  • Vinogradastvo
 • Fitomedicina (30 mesta):
  • Fitofarmacija;
  • Entomologija;
  • Fitopatologija;
  • Herbologija;
  • Poljoprivredna,veterinarska i medicinska zoologija
 • Uređenje, korišćenje i zaštita voda (10 mesta)
 • Poljoprivredna tehnika (10 mesta)
 • Agroekonomski (40 mesta)
 • Hortikultura (15 mesta)
 • Menadžment voda u poljoprivredi (5 mesta)
 • Pejzažna arhitektura (32 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - POLJOPRIVREDNI FAKULTET NOVI SAD

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu svih zanimanja u četvorogodišnjem trajanju i koji polože prijemni ispit.

Kandidati koji konkurišu za upis na osnovne studije na smeru za veterinarsku medicinu polažu prijemni ispit iz predmeta:

 • biologija
 • hemija

Na ostalim smerovima jedan ispit po izboru iz predmeta:

 • biologija
 • hemija
 • matematika
 • ekonomika o čemu se izjašnjavaju prilikom prijave na konkurs.

Za upis na smer Veterinarske medicine kandidati koji u programu srednjeg obrazovanja nisu imali latinski jezik, isti polažu pre polaganja prijemnog ispita.

?KONKURS ZA UPIS 2018/2019

Školarina za samofinansirajuće studente za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija na smerovima Poljoprivredna tehnika, Uređenje, korišćenje i zaštita voda iznosi 63.800 dinara, a za strance 2.000 evra.

Školarina za samofinansirajuće studente za upis na prvu godinu integrisanih akademskih studija na smeru Veterinarska medicina iznosi 125.400 dinara, a za strance cena je 3.000 evra.

Školarina za samofinansirajuće studente za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija na smeru Fitomedicina iznosi 88.000 dinara, a za strane državljane cena je 2.000 evra.

Školarina za samofinansirajuće studente za upis u prvu godinu studija na ostalim smerovima iznosi 74.800 dinara, dok je za strance cena 2.000 evra.

BROJ MESTA - POLJOPRIVREDNI FAKULTET NOVI SAD

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
RATARSTVO I POVRTARSTVO
90
90
STOČARSTVO
60
60
VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO
45
5
50
FITOMEDICINA
65
10
75
POLJOPRIVREDNA TEHNIKA
30
30
UREĐENJE KORIŠĆENJE I ZAŠTITA VODA
25
5
30
AGROEKONOMSKI
65
25
90
HORTIKULTURA
25
5
30
PEJZAŽNA ARHITEKTURA
25
25
50
AGROEKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
20
30
50
AGROTURIZAM I RURALNI RAZVOJ
20
30
50
ORGANSKA POLJOPRIVREDA
25
25 50
AGROINDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO
20
5
25
VETERINARSKA MEDICINA
50
10
60
UKUPNO  565 175   740

RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA - POLJOPRIVREDNI FAKULTET NOVI SAD

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

4
Komentari:

Vaša email adresa neće biti objavljena.
Sva polja su obavezna*

3 Komentara
1 Replika
2 Pratioci
 
Najviše reakcija
Najposećenija diskusija
najnoviji najnoviji najviše glasova
Gordana

Kada počinje konkurs na doktorske studija školske 2018-2019. da li postoji budžet /samofinansiranje (cena),

Nina

Kada je upis za obvanavljanje prve godine?

Ivan

Veterinarska medicina, da li traje pet ili šest godina.Ivan

Jovana Vrapčenjak

6 godina