Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja – Novi Sad

fakultet sporta i fizickog vaspitanja novi sadAdresa: Lovćenska 16, Novi Sad
Telefon: 021/450-188
Website: www.fsfvns.rs
Email: admin@fsfv.ac.rs

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu razvio se sedamdesetih godina usled velike potrebe za nastavnim kadrom ovog tipa. Fakultet fizičke kulture osnovan je 1974. godine. Utvrđena delatnost ovog Fakulteta bila je obrazovanje nastavnika fizičkog vaspitanja u školama, obrazovanje stručnjaka za rad u sportskim organizacijama i stručnjaka za organizaciju i sprovođenje rekreacije u privrednim i drugim organizacijama. Neki od prioriteta ove obrazovne ustanove jesu stručni i naučno-istraživački rad u oblasti fizičke kulture, obrazovanje i usavršavanje stručnjaka u ovoj oblasti, kao i podizanje nastavnog i naučnog podmlatka Fakulteta. Fakultet fizičke kulture promenio je naziv u Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2006. godine.

SMEROVI - FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA NOVI SAD

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

  • Sportski menadžer

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

  • Master studije iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta (200 mesta)

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (3 i 4 godine)

  • Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta (250 mesta)
  • Profesor fizičkog vaspitanja i sporta (100 mesta) – 3 godine

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

  • Doktor nauka – Fizičkog vaspitanja i sporta (15 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA NOVI SAD

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu svih zanimanja u četvorogodišnjem trajanju i koji polože prijemni ispit.

Prijemni ispit se sastoji iz testa sklonosti i sposobnosti.

🎓KONKURS ZA UPIS 2017/2018

Školarina za samofinansirajuće studente na osnovnim strukovnim studijama iznosi 88.000 dinara, dok za strane državljane iznosi 1.500 evra.

Školarina za samofinansirajuće studente na smeru Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta na osnovnim akadmskim studijama iznosi 93.500 dinara, a za strane državljane 1.500 evra.

Školarina za samofinansirajuće studente na smeru Profesor sporta i fizičkog vaspitanja na osnovnim akadmskim studijama iznosi 88.000 dinara, a za strane državljane 1.500 evra.

BROJ MESTA - FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA NOVI SAD

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Trener
25
25
Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta
120
130
250
Profesor fizičkog vaspitanja i sporta  43
57
100
UKUPNO 163 212 375

RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA - FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA NOVI SAD

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?
Baner ALUM 2