Ekonomski fakultet – Novi Sad

skolebezslikaAdresa: Doktora Sime Miloševića 16, Novi Sad
Telefon: 021/485-29-00
Website: www.ef.uns.ac.rs
Email: dekanat@ef.uns.ac.rs

Ekonomski fakultet – Novi Sad je akreditovan državni fakultet koji radi u sastavu Univerziteta u Novom Sadu. Fakultet se pored nastavne delatnosti bavi i naučno-istraživačkim kao i ekspertsko-konsultantskim radom. Preko 30 godina svoje delatnosti ostvaruje na dve lokacije, u Subotici i u Novom Sadu. Fakultet organizuje osnovne, master i doktorske studije i ima potpisan velik broj bilateralnih sporazuma sa institucijama iz celog sveta. Nastava se odvija u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

SMEROVI - EKONOMSKI FAKULTET

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Agrarna ekonomija i agrobiznis
 • Evropska ekonomija i biznis
 • Finansije, bankarstvo i osiguranje
 • Marketing
 • Menadžment
 • Računovodstvo i revizija
 • Trgovina
 • Poslovna informatika

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE (3 godine)

 • Ekonomija (6 mesta)
 • Poslovna informatika (2 mesta)
 • Poslovna ekonomija i menadžment (6)

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Evropska ekonomija i biznis (23 mesta)
 • Finansije, bankarstvo i osiguranje (52 mesta)
 • Marketing (26 mesta)
 • Menadžment (22 mesta)
 • Poslovni informacioni sistemi (18 mesta)
 • Računovodstvo i revizija (23 mesta)
 • Trgovina (15 mesta)
 • Agrarna ekonomija i agrobiznis (20 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - EKONOMSKI FAKULTET

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu svih zanimanja u četvorogodišnjem trajanju i koji polože prijemni ispit.

Na prijemnom ispitu polažu se testovi iz 2 predmeta po izboru:

 • Osnovi ekonomije
 • Poslovna ekonomija
 • Matematika
 • Filozofija sa logikom
 • Informatika

🎓KONKURS ZA UPIS 2018/2019

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 96.000 dinara.

Školarina za strane državljane iznosi 1.900 evra.

BROJ MESTA - EKONOMSKI FAKULTET

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Agrarna ekonomija i agrobiznis
16
15
31
Evropska ekonomija i biznis
33
35
68
Finansija, bankarstvo i osiguranje
37
50 87
Marketing
29
30
59
Menadžment
15
15 30
Računovodstvo i revizija 24 9 33
Trgovina 13 10 23
Poslovna informatika 37 20 57
UKUPNO  204  184  388

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA - EKONOMSKI FAKULTET

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Komentari:

Vaša email adresa neće biti objavljena.
Sva polja su obavezna*