Akademija umetnosti – Novi Sad

akademija umetnosti u novom saduAdresa: Đure Jakšića 7, Novi Sad
Telefon: 021/422-177
Website: www.akademija.uns.ac.rs
Email: aofarts@uns.ac.rs

Akademija umetnosti je osnovana 1974. godine u Novom Sadu. Od tada se razvila u jednu od značajnijih umetničkih institucija u regionu. Akademija je osmišljena kao umetnička, obrazovna i naučna institucija savremenog tipa, bazirana na kombinaciji najnovije umetničke i naučne prakse, i oslanjajući se na najbolje primere globalne pedagogije u oblasti visokog umetničkog obrazovanja.

Katedre na kojima se odvija nastavni i umetničko istraživački rad su:

 • Katedra dramskih umetnosti
 • Katedra likovnih umetnosti
 • Katedra muzičkih umetnosti

SMEROVI - AKADEMIJA UMETNOSTI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Departman muzičkih umetnosti
  • Kompozicija
  • Izvođačke umetnosti
  • Muzikologija
  • Etnomuzikologija
  • Muzička pedagogija
 • Departman likovnih umetnosti
  • Likovne umetnosti
  • Primenjene umetnosti i dizajn
 • Departman drmaskih umetnosti
  • Multimedijalan režija*
  • Muzička produkcija*
  • Audiovizuelni mediji
  • Gluma na mađarskom jeziku
 • Interdisciplinarne studije
  • Dizajn video igara

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

 • Kompozicija (2 mesta)
 • Muzikologija (4 mesta)
 • Likovne umetnosti (20 mesta)
 • Primenjene umetnosti i dizajn (3 mesta)
 • Dramske i audiovizuelne umetnosti (15 mesta)
 • Izvođačke umetnosti (18)

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Gluma na srpskom jeziku (10 mesta)
 • Multimedijalna režija (6 mesta)
 • Produkcija (5 mesta)
 • Montaža (5 mesta)
 • Kamera (5 mesta)
 • Dizajn svetla ( 5 mesta)
 • Snimanje i dizajn zvuka (5 mesta)
 • Animacija i vizuelni efekti (5 mesta)
 • Slikanje (8 mesta)
 • Vajanje (7 mesta)
 • Grafika (5 mesta)
 • Grafičke komunikacije (6 mesta)
 • Novi likovni mediji (5 mesta)
 • Fotografija (5 mesta)
 • Crtanje (6 mesta)
 • Kompozicija (2 mesta)
 • Klavir (10 mesta)
 • Gitara (1 mesto)
 • Gudački instrumenti (10 mesta)
 • Duvački instrumenti i udaraljke (10 mesta)
 • Solo pevanje (1 mesto)
 • Muzikologija (4 mesta)
 • Etnomuzikologija (4 mesta)
 • Muzička pedagogija (20 mesta)
 • Muzika i mediji (10)

*Napomena: na studijski program iznačen sa zvezdicom, upis se vrši svake druge školske godine.

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - AKADEMIJA UMETNOSTI

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu svih zanimanja u četvorogodišnjem trajanju i koji polože prijemni ispit.

Prijemni ispit razlikuje se u zavisnost iz kog departmana je smer koji kandidat želi da upiše:

Za Departman likovnih umetnosti:

 • Kandidati sa neodgovarajućim srednjoškolskim obrazovanjem polažu diferencijalni ispit iz Likovne kulture.
 • Kandidati moraju podneti mapu umetničkih radova i položiti preliminarni ispit iz Crtanja.

Za Departman dramskih umetnosti (studije u sklopu ovog departmana mogu upisati svi kandidati sa završenim četvorogodišnjim obrazovanjem.):

 • Na svim studijskim programima ovog departmana polažu se različiti prijemni ispiti koji se sastoje iz više delova.

Za Departman muzičke umetnosti:

 • Kandidati sa neodgovarajućim srednjoškolskim obrazovanjem polažu diferencijalne ispite.
 • Svim kandidatima se na prijemnom ispitu zadaje kompozicija.

🎓KONKURS ZA UPIS 2018/2019

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 125.000 dinara.

Školarina za strane državljane iznosi 1.500 evra.

BROJ MESTA - AKADEMIJA UMETNOSTI

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
 Kompozicija  3  1 4
 Izvođačke umetnosti  37  10 47
 Muzikologija  3  1 4
 Etnomuzikologija  3  5
 Muzička pedagogija  16  4 20 
 Likovne umetnosti  28 15  43 
 Primenjene umetnosti i dizajn  13 9 22 
 Gluma na srpskom jeziku  10 –  10 
 Muzička produkcija*  8 12  20
 Audiovizuelni mediji  24 6 30
 Multimedijalan režija*  4 2 6
 Dizajn video igara  5  15 20
UKUPNO  154  80 234 

*Napomena: na studijski program iznačen sa zvezdicom, upis se vrši svake druge školske godine.

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA - AKADEMIJA UMETNOSTI

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Komentari:

Vaša email adresa neće biti objavljena.
Sva polja su obavezna*