Pravni fakultet – Niš

pravni fakultet nisAdresa: Trg kralja Aleksandra, Niš
Telefon: 018/425-83-01
Website: www.prafak.ni.ac.rs
Email: pravni@prafak.ni.ac.rs

Visokoškolska ustanova Pravni fakultet u Nišu pripada niškom univerzitetu sa svim pravima koja su u skladu sa Zakonom i statutom. Fakultet sarađuje sa velikim brojem institucija kako u zemlji tako i u inostranstvu, dok sa velikim brojem njih ima skopljen ugovor o saradnji. Misija fakulteta se ogleda u svakodnevnom razvoju i unapređenju obrazovanja pravnika, kao i naučno-istraživačkog rada u oblasti pravnih i društveno-humanističkih nauka.

Fakultet svojim radom daje nemerljiv značaj razvoju pravnog sistema i celokupnog društva. Nastava se odvija na tri nivoa, kroz studijske programe koji su koncipirani po ugledu na evropske standarde. Na fakultetu se organizuju osnovne akademske, master akademske, kao i doktorske studije.

SMEROVI - PRAVNI FAKULTET

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

  • Prava

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

  • Prava (350 mesta)

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

  • Prava (43 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - PRAVNI FAKULTET

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu svih zanimanja u četvorogodišnjem trajanju i koji polože prijemni ispit.

Na prijemnom ispitu polaže se test iz predmeta srpski jezik i istorija.

KONKURS ZA UPIS 2018/2019

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 83.000 dinara.

Školarina za strane državljane iznosi 1.000 evra.

TESTOVI ZA PRIJEMNI - PRAVNI FAKULTET

Kako bi lakše spremili prijemni ispit za upis na Pravni fakultet u Nišu spremili smo vam primere testova za prijemni.

  1. Primer testa 1
  2. Primer testa 2
  3. Primer testa 3
  4. Primer testa 4
  5. Primer testa 5

BROJ MESTA - PRAVNI FAKULTET

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Prava
280
320
600
UKUPNO 280 320 600

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA - PRAVNI FAKULTET

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Komentari:

Vaša email adresa neće biti objavljena.
Sva polja su obavezna*