Građevinsko – arhitektonski fakultet – Niš

Adresa: Aleksandra Medvedeva 14, Nišgeadjevinsko arhitektonski nis logo
Telefon: 018/588-200
Website: www.gaf.ni.ac.rs
Email: gaf@gaf.ni.ac.rs

Građevinsko – arhitektonski fakultet u Nišu je visokoškolska ustanova koja za svoj osnovni cilj postavlja razvoj naučnih disciplina u oblasti građevinarstva i arhitekture, kao i stvaranje visokoobrazovanog kadra koji će odgovoriti visokim zadacima u oblasti građevinarstva i arhitekture. Od svog osnivanja 1960. godine fakultet se svakodnevno razvijao i podizao kvalitet nastave.

Studijski programi su pravljeni po uzoru na najbolje i najmodernije studijske programe iz oblasti građevinarstva i arhitekture u svetu, koji se izvode uz savremenu tehničku opremu. Nastava se organizuje na osnovnim akademskim, integrisanim akademskim, master akademskim i doktorskim studijama u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

gaf nis slika 2

gaf nis slika 3

gaf nis slika 1

SMEROVI - GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Građevinarstvo

INTEGRISANE AKADEMSKE (MASTER) STUDIJE (5 godina)

 • Arhitektura

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE (3 godine)

 • Građevinarstvo (5 mesta)
 • Arhitektura (5 mesta)
 • Materijali i konstrukcjije (5 mesta)
 • Hidroinformatika (10 mesta)

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Građevinarstvo – konstrukcije (32 mesta)
 • Građevinarstvo – saobraćajnice (32 mesta)
 • Građevinarstvo – hidrotehnika (32 mesta)
 • Građevinarstvo (96 mesta)

CILJEVI I ZADACI

Kao istaknuta obrazovna i naučna institucija, Građevinsko-arhitektonski fakultet je jasno opredeljen da i u narednom periodu zadrži značajno mesto u visokoškolskom obrazovnom sistemu zemlje, da uspešno doprinosi naučnoistraživačkoj delatnosti, da razvija nove ideje u graditeljskom i arhitektonskom izrazu, da teži proširenju saradnje sa drugim univerzitetima, fakultetima i odgovarajućim državnim i privrednim institucijama.

Ciljevi fakulteta su:

 • Stvaranje inženjerskih kadrova osposobljenih za planiranje i uređenje naselja, projektovanje i građenje zgrada, puteva, železnica, mostova, brana i svih vrsta građevinskih i arhitektonskih objekata
 • Konstantno unapređivanje svog stručnog i naučnog kadra
 • Razvijanje programa i uslova studiranja i dostizanje standarda evropskih univerziteta
 • Održavanje i negovanje saradnje sa srodnim fakultetima, univerzitetima i privredom, kako u zemlji, tako i u inostranstvu

Poret toga, Fakultet je opredeljen da u svemu dostigne standarde evropskih fakulteta i ostvari još bolje uslove za efikasno i kvalitetno školovanje stručnjaka građevinske i arhitektonske struke kako bi postao ravnopravni partner u jedinstvenom evropskom prostoru visokog obrazovanja.

Orijentacijom ka modernim studijskim programima, unapređivanju kvaliteta nastave i efikasnosnosti studiranja, obimnijem i konkretnijem naučnoistraživačkom i stručnom radu, uz bolju selekciju studentske populacije, saradnika i nastavnika, poboljšanje standarda studenata i zaposlenih i unapređenja svih oblika delovanja na fakultetu, stvaraće se uslovi za ostvarenje postavljene vizije.

Pogledajte još