Pravni fakultet – Kragujevac

Adresa: Jovana Cvijića 1, Kragujevacpravni fakultet u kragujevcu logo
Telefon: 034/306-500
Website: www.jura.kg.ac.rs
Email: faculty@jura.kg.ac.rs

Izučavanje prava u Kragujevcu otpočelo je još u XIX veku, tačnije školske 1840/41. godine na tek osnovanom pravoslovnom odeljenju Liceja Knjaževstva Srpskog. Studiranje pravnih nauka ponovo je počelo posle 130 godina, osnivanjem Odeljenja Pravnog fakulteta iz Beograda 1972. godine.

Kao samostalna institucija u oblasti visokog obrazovanja, Pravni fakultet u Kragujevcu radi od 1976. godine, kada je udruživanjem sa još pet fakulteta i dva instituta osnovao Univerzitet u Kragujevcu.

Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, u okviru svoje osnovne delatnosti, razvija obrazovni, stručni i naučno–istraživački rad u oblasti pravnih nauka. Pored postojećih, Pravni fakultet sprovodi i nove obrazovne standarde u skladu sa Bolonjskom deklaracijom radi unapređivanja obrazovnog procesa i kvaliteta nastave.

SMEROVI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE PRAVA (4 godine)

  • Opšti smer
  • Unutrašnji poslovi i bezbednost

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE (3 godine)

  • Pravo (30 mesta)

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

  • Pravo (150 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA

U prvu godinu studija može se upisati svako lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, ispunjava uslove konkursa i koje položi prijemni ispit.

Prijemni ispit se polaže iz Srpskog jezika i Istorije, po programu gimnazije opšteg smera.

Prijava kandidata za polaganje prijemnog ispita je 22, 23. i 24. juna 2016. godine u vremenu od 08 do 15 časova, na šalterima Studentske službe.

🎓INFORMATOR 2018/2019

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 75.000 dinara.

Školarina za strane državljane iznosi 1.125 evra.

BROJ MESTA

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Opšti smer
235
205
440
Unutrašnji poslovi i bezbednost
/
165
165
UKUPNO 235 370 605


Pravni fakultet u Kragujevcu raspisuje konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija prava, školske 2016/2017:

I Osnovne akademske studije prava – Opšti smer:

  • 235 studenata koji se finansiraju iz budžeta;
  • 2 studenta sa invaliditetom;
  • 2 studenta pripadnika romske nacionalnosti;
  • 2 studenta, državljana Republike Srbije koji su u školskoj 2015/216 godini završili srednju školu u inostranstvu;
  • 205 studenata koji se sami finansiraju.

II Osnovne akademske studije prava – Smer Unutrašnji poslovi i bezbednost:

  • 165 studenata koji se sami finansiraju.

DOKUMENTA ZA UPIS

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose sledeća dokumenta:

Primer popunjene uplatnice za polaganje prijemnog ispita možete videti ovde:

Prijemni ispit polaže se 30. juna 2016. godine, sa početkom u 10:00 časova

Informator za upis na Pravni fakultet u Kragujevcu može se preuzeti sa internet stranice Pravnog fakulteta u Kragujevcu: www.jura.kg.ac.rs.

U Informatoru se nalaze pitanja za pripremu prijemnog ispita.

Detaljnije informacije o samoj proceduri prijavljivanja za polaganje ispitnog ispita možete dobiti ovde:

Program predmeta smera Unutrašnji poslovi i bezbednost možete preuzeti klikom na sledeći link:

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA

Komentari:

Vaša email adresa neće biti objavljena.
Sva polja su obavezna*