Filološko-umetnički fakultet – Kragujevac

filolosko umetnicki fakultet kragujevacAdresa: Jovana Cvijića bb, Kragujevac
Telefon: 034/304-270
Website: www.filum.kg.ac.rs
Email: filkg@ptt.rs

Filološko-umetnički fakulet je državni fakultet koji radi u sastavu Univerziteta u Kragujevcu. Organizuje nastavu na nivou osnovnih akademskih i master akademskih studija. Pored organizovanja studija fakultet je za ciljeve postavio i obavljanje osnovnih, primenjenh i razvojnih istraživanja u okviru obrazovne delatnosti, izdavačku delatnost, preduzimanje aktivnosti usavršavanja naučnog i umetničkog podmlatka.

SMEROVI - FILOLOŠKO-UMETNIČKI FAKULTET

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Srpski jezik i književnost
 • Španski jezik i hispanske književnosti
 • Nemački jezik i književnost
 • Italijanski jezik i književnost
 • Francuski jezik i književnost
 • Engleski jezik i književnost
 • Muzika u medijima
 • Zidno slikarstvo
 • Unutrašnja arhitektura
 • Gudački instrumenti
 • Grafički dizajn
 • Harmonika
 • Solo pevanje
 • Klavir
 • Flauta
 • Muzička pedagogija

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Engleski jezik i književnost (40 mesta)
 • Francuski jezik i književnost (25 mesta)
 • Srpski jezik i književnost (50 mesta)
 • Grafički dizajn (10 mesta)
 • Harmonika (3 mesta)
 • Muzička pedagogija (15 mesta)
 • Muzika u medijima (5 mesta)
 • Zidno slikarstvo (10 mesta)
 • Nemački jezik i književnost (25 mesta)
 • Španski jezik i hispanske književnosti (25 mesta)
 • Srpski jezik i književnost – Srpski kao strani jezik (30 mesta)

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

 • Srpski jezik i književnost (8 mesta)
 • Filologija (15 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - FILOLOŠKO-UMETNIČKI FAKULTET

Pravo upisa imaju sva lica koja su završila četvorogodišnje srednje obarzovanje. Kandidati koji nemaju završeno stručno srednje obrazovanje, polažu dopunski ispit.

U zavisnoti od odseka, prijemni ispit se razlikuje. U obzir dolate sledeće oblasti:

Španski jezik i hispanske književnosti

 • Srpski jezik
 • Jezik po izboru

Primenjena i likovna umetnost

 • Test sposobnosti i sklonosti

Muzička umetnosti

 • Test sposobnosti i sklonosti

Srpski jezik i književnost

 • Srpski jezik
 • Književnost

Francuski, engleski i nemački jezik

 • Srpski jezik
 • Jezik za koji se kandidat prijavio

🎓KONKURS ZA UPIS 2017/2018

Školarina za samofinansirajuće studente na Odseku za muzičku umetnost:

 • Muzička pedagogija 110.000 dinara
 • Ostali smerovi na Odseku za muzičke umetnosti 130.000 dinara

Školarina za samofinansirajuće studente na Odseku za primenjenu i likovnu umetnost iznosi 170.000 dinara.

Školarina za samofinansirajuće studente na Odseku za filologiju:

 • Srpski jezik i književnost i Francuski jezik i književnost iznosi 75.000 dinara
 • Ostali smerovi na Odseku za filologiju iznosi 90.000 dinara.

BROJ MESTA - FILOLOŠKO-UMETNIČKI FAKULTET

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Muzička pedagogija
10
10
20
Harmonika
3
1
4
Violina
2
1 3
Viola 
1
1
Violončelo
1
1
Kontrabas
1
1
Horna
1
1
Solo pevanje
3
3
Flauta
1
1
Muzika u medijima
6
3
9
Klavir
2
1 3
Grafički dizajn
7
7
14
Zidno slikarstvo
7
7
14
Unutrašnja arhitektura
6
7
13
Srpski jezik i književnost
34
26 60
Engleski jezik i književnost
44
29
73
Nemački jezik i književnost
19
11
30
Francuski jezik i književnost
18
12
30
Španski jezik i hispanske književnosti
19
11 30
Italijanski jezik i književnost
6
24
30
UKUPNO 191 150 341

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA - FILOLOŠKO-UMETNIČKI FAKULTET

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?