Fakultet medicinskih nauka – Kragujevac

fakultet medicinskih nauka kragujevacAdresa: Svetozara Markovića 69, Kragujevac
Telefon: 034/306-800
Website: www.medf.kg.ac.rs
Email: dekanat@medf.kg.ac.rs

Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu je državna visokoškolska ustanova na kojoj je od osnivanja diplomiralo preko 2.000 studenata. Fakultet studije organizuje na nivou osnovnih strukovnih, integrisanih akademskih i doktorskih akademskih studija. Osnovna delatnost fakulteta je obrazovanje kvalitetnih stručnjaka i naučnika u oblasti biomedicine. Pored obrazovanja studenata, fakultet se bavi i eksperimentalnim i kliničkim istraživanjima u oblasti medicine, farmacije i stomatologije.

SMEROVI - FAKULTET MEDICINSKIH NAUKA

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

 • Strukovni fizioterapeut
 • Strukovna medicinska sestra

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

 • Medicina (98 mesta)

INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE (6 godina)

 • Stomatologija
 • Farmacija
 • Medicina

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - FAKULTET MEDICINSKIH NAUKA

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu odgovarajuću srednju školu u četvorogodišnjem trajanju i koji polože prijemn ispit.

Potrebno srednjoškolsko obrazovanje:

 • Za upis na integrisane akademske studije medicine, stomatologije i osnovne strukovne studije kandidat mora da ima završenu gimnaziju ili školu zdravstvenog ili veterinarskog usmerenja u četvorogodišnjem trajanju.
 • Za upis na integrisane akademske studije farmacije kandidat mora da ima završenu gimnaziju ili školu zdravstvenog ili veterinarskog usmerenja ili stručnu školu odgovarajućeg obrazovnog profila u četvorogodišnjem trajanju.

Na prijemnom ispitu polaže se:

 • Na studijskom programu Integrisanih akademskih studija medicine – iz Biologije i Hemije
 • Na studijskom programu Integrisanih akademskih studija farmacije – iz Matematike i Hemije
 • Na studijskom programu Integrisanih akademskih studija stomatologije – iz Biologije i Hemije
 • Na studijskom programu Osnovnih strukovnih studija – iz Biologije i Hemije

🎓KONKURS ZA UPIS 2017/2018

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 80.000 dinara.

Školarina za strane studente na integrisanim i strukovnim studijama iznosi 1.800 evra.

TESTOVI ZA PRIJEMNI - FAKULTET MEDICINSKIH NAUKA

Kako bi lakše spremili prijemni ispit za upis na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu spremili smo vam zbirku testova za prijemni ispit.

BROJ MESTA - FAKULTET MEDICINSKIH NAUKA

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Strukovni fizioterapeut
14
30
44
Strukovna medicinska sestra
14
30
44
Integrisane studije medicine
88
88
Integrisane studije farmacije
84
84
Integrisane studije stomatologije
24
24
UKUPNO 224 60 284

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?