Vojnomedicinska akademija VMA – Beograd

Vojnomedicinska_AkademijaAdresa: Crnotravska 17, Beograd
Telefon: 011/266-11-22
Website: www.mfvma.mod.gov.rs
Email: vma@mod.gov.rs

Vojnomedicinska akademija VMA – Osnovne delatnosti Medicinskog fakulteta VMA su obrazovna i naučnoistraživačka delatnost. Studijski programi raspoređeni su kroz integrisane akademske studije medicine, šest akademskih specijalizacija, tri modula doktorskih akademskih studija. Na ovom fakultetu se školuje 135 kadeta raspoređenih u pet klasa. Aktivnosti kadeta pored obuke i nastave, podrazumevaju i učešće u istraživačkim projektima, seminarima, i radionicama studenata.

SMEROVI - VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA VMA

INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE (6 godina)

 • Medicina

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

  • Biomedicina (20 mesta)
   • Molekulska medicina
   • Neuronauke
   • Farmakologija i toksikologija

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Traumatologija (25 studenata)
 • Medicinska toksikologija (12 studenata)
 • Farmakokinetika i bioekvivalencija (5 studenata)
 • Racionalna farmakoterapija (10 studenata)
 • Implantati u oralnoj medicini (5 mesta)
 • Oralno zdravlje i parodontalna medicina (5 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA VMA

Za prijemni ispit mogu da konkurišu svi oni koji su završili gimnaziju, srednju medicinsku školu i odgovarajuće srednje škole veterinarskog, farmaceutskog i stomatološkog usmerenja.

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa.

Opšti uslovi konkursa:

 • da su državljani Republike Srbije;
 • da su zdravstveno sposobni za školovanje, što utvrđuje nadležna vojnolekarska komisija;
 • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora ili da im nije izricana zavodska mera.

Posebni uslovi konkursa:

 • da su rođeni 1994. godine ili kasnije,
 • da su završili gimnaziju, srednju školu zdravstvene ili veterinarske struke u trajanju od četiri godine ili
 • da pohađaju IV razred gimnazije, srednje škole zdravstvene ili veterinarske struke.

Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa za prijem za kadete Vojne akademije i Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu polažu prijemni ispit, podležu proveri fizičke sposobnosti, medicinsko- zdravstvenoj proceni, psihološkoj proceni i bezbednosnoj proveri.

Kandidat koji konkuriše za upis polaže prijemni ispit iz:

 • Provera fizičke sposobnosti
 • Hemija i biologija

Detaljnije o upisu pogledajte OVDE

BROJ MESTA - VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA VMA

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Medicina
50
50
UKUPNO 50 50

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA - VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA VMA

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

1
Komentari:

Vaša email adresa neće biti objavljena.
Sva polja su obavezna*

1 Komentara
0 Replika
0 Pratioci
 
Najviše reakcija
Najposećenija diskusija
najnoviji najnoviji najviše glasova
Gimnazijalka

Broj mesta na budzetu za ranije generacije je bio 25.Jel i dalje toliko ili je tacna informacija da je ove godine 50?