Šumarski fakultet – Beograd

logo_sumarski_fakultetAdresa: Kneza Višeslava 1, Beograd
Telefon: 011/305-39-90
Website: www.sfb.bg.ac.rs
Email: office@sfb.bg.ac.rs

Šumarski fakultet u Beogradu predstavlja najstariju instituciju u oblasti šumarstva kao i drugih oblasti kao što su projektovanje nameštaja od drveta, arhitekture pejzaža, hortikulture, ekološkog inženjerstva i dr. Studije na Šumarskom fakultetu su tako organizovane da studenti po završetku mogu stručno da obavljaju poslove iz oblasti vezane za šumarsto, drvne industrije, arhitekture, ekologije, vodnih resursa.

Prakse na fakultetu se obezbeđuju sa najboljim preduzećima iz oblasti šumarstva, pejzažne arhitekture, tehnologija, menadzmenta i projektovanja nameštaja i proizvoda od drveta
i drugih srodnih oblasti.

SMEROVI - ŠUMARSKI FAKULTET

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

 • Tehnologija nameštaja i proizvoda od drveta

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Šumarstvo
 • Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
 • Pejzažna arhitektura
 • Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE (3 godine)

 • Šumarstvo (18 mesta)

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Trgovina drvetom i proizvodima od drveta (10 mesta)

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Šumarstvo (61 mesta)
 • Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta (58 mesta)
 • Pejzažna erhitektura (44 mesta)
 • Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa (30 mesta)

ŠUMARSKI FAKULTET BEOGRAD - UPIS I PRIJEMNI ISPIT

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu svih zanimanja u četvorogodišnjem trajanju i koji polože prijemni ispit.

Prijemni ispit razlikuje se u zavisnosti od studijskog programa:

Za upis na studijski program šumarstvo polaže se test iz predmeta:

 • Matematika
 • Biologija

Za upis na studijski program Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta polaže se test iz jednog predmeta po izboru:

 • Matematika
 • Fizika
 • Test prostor i oblik

Za upis na studijski program pejzažna arhitektura i hortikultura polaže se test iz predmeta:

 • Biologija
 • Test sklonosti za studije pejzažne arhitekture i hortikulture
 • Crtanje kao drugi deo ispita

Za upis na studijski program ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa polaže se test iz predmeta:

 • Matematika
 • Biologija

Za upis na studijski program osnovnih strukovnih studija, Tehnologija nameštaja i proizvoda od drveta polaže se test iz jednog predmeta po izboru:

 • Biologija
 • Test sklonosti za studije pejzažne arhitekture i hortikulture
 • Crtanje kao drugi deo ispita

🎓KONKURS ZA UPIS 2017/2018

Školarina za samofinansirajuće studente na osnovnim akademskim studijama iznosi 72.000 dinara.

Školarina za samofinansirajuće studente na osnovnim strukovnim studijama iznosi 95.000 dinara.

Školarina za strane državljane iznosi 1.500 evra.

TESTOVI ZA PRIJEMNI - ŠUMARSKI FAKULTET

Kako bi lakše spremili prijemni ispit za upis na Šumarski fakultet u Beogradu spremili smo vam materijale za pripremu.

 1. Fizika
 2. Prostor i oblik
 3. Test sklonosti i biologija
 4. Test iz biologije online test
 5. Matematika

BROJ MESTA - ŠUMARSKI FAKULTET

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Šumarstvo
103
17
120
Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
70
30
100
Pejzažna arhitektura
42
23 65
Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
24
36
60
Tehnologija nameštaja i proizvoda od drveta
50
50
UKUPNO 239 156 395

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA - ŠUMARSKI FAKULTET

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?