Stomatološki fakultet – Beograd

stomatoloski fakultet beogradAdresa: Dr Subotića 8, Beograd
Telefon: 011/268-57-60
Website: www.stomf.bg.ac.rs
Email: stomfak@rcub.bg.ac.rs

Stomatološki fakultet u Beogradu je vodeća obrazovna ustanova u oblasti stomatologije u Srbiji. Jedan od osnovnih zadataka fakulteta je da osposobi buduće doktore stomatologije da pružaju usluge najvišeg kvaliteta, a najboljim doktorima stomatologije omogući usavršavanje kao i da sprovede kontinuiranu edukaciju iz svih oblasti stomatologije. Savremena infrastruktura, visok kvalitet nastavnog i pomoćnog osoblja, podiže sam kvalitet nastave na viši nivo.

SMEROVI - STOMATOLOŠKI FAKULTET BEOGRAD

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

 • Zubni tehničar – protetičar
 • Oralna higijena

INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE (6 godina)

 • Stomatologija
 • Stomatologija – na engleskom jeziku

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE (1 godna)

 • Oralna higijena (48 mesta)

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Stomatologija (60 mesta)

DOKTORSKE  AKADEMSKE STUDIJE (3 godine)

 • Bazična i klinička istraživanja u stomatologiji (30 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - STOMATOLOŠKI FAKULTET

Pravo učešća na konkurs za upis na integrisane akademske studije za smer Stomatologija imaju kandidati koji su završili srednju medicinsku školu ili gimnaziju.

Na prijemnom ispitu za upis na integrisane akademske studije smer Stomatologija polažu se testovi iz nastavnih predmeta: 

 • Hemija
 • Biologija

Pravo učešća na konkurs za upis na osnovne strukovne studije za smer Zubni tehničar – protetičar imaju pravo svi kandidati koji su završili srednje četvorogodišnje obrazovanje i zubnotehničku školu.

Na prijemnom ispitu za upis na smer Zubni tehničar – protetičar polažu se testovi iz nastavnih predmeta:

 • Morfologija zuba 
 • Anatomija – oblast glave i vrata

Pravo učešća na konkursu za upis na osnovne strukovne studje za smer Oralna higijena imaju kandidati koji su završili srednju medicinsku školu ili gimnaziju.

Na prijemnom ispitu za upis na smer Oralna higijena polažu se testovi iz nastavnih predmeta:

 • Hemija 
 • Biologija

🎓KONKURS ZA UPIS 2017/2018

Školarina za samofinansirajuće studente na integrisanim studijama iznosi 180.000 dinara.

Školarina za samofinansirajuće studente na strukovnim studijama zubni tehničar-protetičar iznosi 180.000 dinara.

Školarina za samofinansirajuće studente na strukovnim studijama oralna higijena iznosi 70.000 dinara.

Školarina za studije na engleskom jeziku iznosi 3.600 evra.

Školarina za strane državljane iznosi 5.000 evra.

TESTOVI ZA PRIJEMNI - STOMATOLOŠKI FAKULTET

Kako bi lakše spremili prijemni ispit za upis na Stomatološki fakultet u Beogradu spremili smo vam materijal za pripremu.

BROJ MESTA - STOMATOLOŠKI FAKULTET

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Zubni tehničar – protetičar
20
20
Oralna higijena 20 20
Stomatologija – integrisane studije 200 20 220
Stomatologija na engleskom jeziku – integrisane studije 20 20
UKUPNO 200 80 280

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA - STOMATOLOŠKI FAKULTET

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?