Pravoslavni bogoslovski fakultet – Beograd

PravoslavniAdresa: Mije Kovačevića 11b, Beograd
Telefon: 011/276-27-32
Website: www.bfspc.bg.ac.rs
Email: jkalinic@pbf.rs

Pravoslavni bogoslovski fakultet – Prva generacija studenata bogoslovskih nauka, predavanja su počeli da slušaju 15. decembra 1920. godine, dok su prvi ispiti polagani juna 1924. godine. Sedište fakulteta, na početku je bilo u zgradi Krsmanovića, na adresi Bogojavljenska ulica 2, preko puta Saborne crkve. Početak predavanja potpomogli su i ruski doktori teologije. Osnovni zadaci fakulteta određeni su Uredbom o radu 1921. godine. Po toj uredbi osnovni cilj je “da se obrađuje bogoslovska nauka i spreme stručni radnici na njoj i da daje duhovne pastire sa višom spremom, nastavnike za bogoslovske predmete u stručnim i srednjim školama”.

Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu danas studira oko 1800 studenata. Mnogi ugledni arhijereji, sveštenici i monasi rade kao predavači na fakultetu. Studijski programi usklađeni su sa Bolonjskom deklaracijom. Nastava se odvija kroz osnovne akademske, master akademske i doktorske studije.

SMEROVI - PRAVOSLAVNI BOGOSLOVSKI FAKULTET

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

  •   Bogoslovsko-katihetski program
  •   Bogoslovsko-pastirski program

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE (3 godine)

  • Teologija (4 mesta)

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godinа)

  • Teologija (75 mesta)
  • Religiologija (25 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - PRAVOSLAVNI BOGOSLOVSKI FAKULTET

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu svih zanimanja u četvorogodišnjem trajanju, potrebno je da imaju blagoslov nadležnog episkopa i lekarsko uverenje o tome da je sposoban za studije. Rangiranje se vrši preko uspeha iz srednje škole i uspeha na prijemnom ispitu.

Prijemni ispit se polaže iz:

  • Poznavanja osnova bogoslovlja (40 pitanja)
  • Testa opšte informisanosti (20 pitanja)

🎓KONKURS ZA UPIS 2017/2018

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 105.000 dinara

Školarina za strane državljane iznosi 1.000 evra.

TESTOVI ZA PRIJEMNI - PRAVOSLAVNI BOGOSLOVSKI FAKULTET

Kako bi lakše spremili prijemni ispit za upis na Pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu spremili smo vam primere testova za prijemni.

  1. Primer testa za prijemni ispit

BROJ MESTA - PRAVOSLAVNI BOGOSLOVSKI FAKULTET

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Bogolsovsko-katihetski program
90
45
135
Bogoslovsko-pastirski program
60
35
95
UKUPNO 150 80 230

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA - PRAVOSLAVNI BOGOSLOVSKI FAKULTET

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?