Medicinski fakultet – Beograd

medicinski fakultet beogradAdresa: Dr. Subotića 8, Beograd
Telefon: 011/363-63-00
Website: www.mfub.bg.ac.rs
Email: mf.bg@med.bg.ac.rs

Medicinski fakultet radi u sklopu Univerziteta u Beogradu i jedna je od najstarijih obrazovnih ustanova. Cilj fakulteta je stvaranje stručnog i obrazovnog kadra koji će u svakom trenutku biti spreman da odgovori kompleksnim problemima u oblasti zdravstva. Nastava se odvija kroz integrisane akademske, specijalističke akademske, specijalističke strukovne, master akademske i doktorske studije.

SMEROVI - MEDICINSKI FAKULTET

INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE (6 godina)

 • Medicina
 • Medicina – na engleskom jeziku

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Sestrinstvo

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE (2 godine)

 • Strukovni fizioterapeut – specijalista (24 mesta)
 • Strukovna medicinska sestra specijalista (24 mesta)
 • Specijalista strukovni anestetičar (24 mesta)
 • Strukovni medicinski radiolog (24 mesta)
 • Strukovni sanitarno-ekološki inženjer (24 mesta)
 • Strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog (24 mesta)

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Medicinske nauke (318 mesta)

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite (36 mesta)
 • Javno zdravlje (48 mesta)
 • Neuroetika (48 mesta)
 • Sestrinstvo (40 mesta)
 • Fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem (36 mesta)

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE (3 GODINE)

 • Medicinske nauke sa 7 izbornih područja (50 mesta)
 • Medicinske nauke (180 mesta)
 • Molekularna medicina (15 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - MEDICINSKI FAKULTET

U prvu godinu studija medicine može da se upiše lice koje ima odgovarajuće srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i ako je zdravstveno sposoban za studije medicine.

Pod odgovarajućim srednjim obrazovanjem za studije medicine smatraju se: 

 • Gimnazija
 • Srednja medicinska škola
 • Škola veterinarskog usmerenja
 • Ostale škole iz oblasti zdravstva

Na prijemnom ispitu polažu se testovi iz predmeta biologija i hemija.

🎓KONKURS ZA UPIS 2018/2019

Školarina za samofinansirajuće studente na integrisanim studijama iznosi 126.600 dinara.

Školarina za strane državljane iznosi 2.500 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Školarina za upis na osnovne akademske studije – sestrinstvo, iznosi 121.600 dinara.

Školarina za studije medicine na engleskom jeziku iznosi 7.000 dolara u dinarskoj protivvrednosti.

BROJ MESTA - MEDICINSKI FAKULTET

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Medicina – integrisane studije
450
50
500
Medicina na engleskom jeziku- integrisane studije
60
60
Sestrinstvo
48
48
UKUPNO 450 158 608

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA - MEDICINSKI FAKULTET

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.