Kriminalističko-policijska akademija – Beograd

policijska akademijaAdresa: Cara Dušana 196, Zemun
Telefon: 011/316-19-19
Website: www.kpa.edu.rs
Email: dekanat@kpa.edu.rs

Godine 1921. osnovana je Državna policijska škola i ona se smatra prekretnicom u školovanju policijskih stručnjaka. Prvi profesori su bili tadašnji viši činovnici ministarstva unutrašnjih poslova i profesori sa beogradskog Univerziteta. Kroz godine i akademija se menjala i razvijala. Godine 2006. osnovana je današnja akademija, kao samostalna obrazovna ustanova, višeg ranga. KPA je nastala spajanjem Više škole unutrašnjih poslova i Policijske akademije.

SMEROVI - KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKA AKADEMIJA

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

 • Kriminalistika

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Kriminalistika
 • Informatika i računarstvo
 • Forenzičko inženjerstvo

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Kriminalistika
 • Informatika i računarstvo
 • Forenzičko inženjerstvo

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Specijalističke strukovne studije kriminalistike (4 modula)
  • Kriminalističko forenzičke identifikacije
  • Kriminalističko suprotstavljanje savremenim oblicima kriminala
  • Bezbednosna zaštita lica i imovine
  • Izvršno upravljanje u sistemu državne uprave

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKA AKADEMIJA

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji su državljani Republike Srbije i imaju završenu srednju školu u četvorogodišnjem  trajanju.

Pored opštih uslova konkursa, kandidati moraju ispunjavati i zakonom utvrđene bezbednosne uslove za prijem u radni odnos u Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao i posebne uslove u pogledu zdravstvenog stanja i morfološkog statusa, psiholoških sposobnosti i ispita provere sklonosti i sposobnosti.

Test provere sklonosti i sposobnosti za smer kriminalistika sastoji se od:

 • Testa određenih bazično-motoričkih sposobnosti
 • Testa opšte informisanosti
 • Testa znanja iz srpskog jezika i književnosti

Test provere sklonosti i sposobnosti za smer forenzičko inženjerstvo sastoji se od:

 • Testa opšte informisanosti
 • Testa iz matematike
 • Testa iz hemije

Test provere sklonosti i sposobnosti za smer informatika i računarstvo sastoji se od:

 • Testa opšte informisanosti
 • Testa iz matematike
 • Testa iz informatike

🎓KONKURS ZA UPIS 2017/2018

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 72.000 dinara.

BROJ MESTA - KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKA AKADEMIJA

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Kriminalistika – strukovne studije
20
60
80
Kriminalistika
55
90
145
Informatika i računovodstvo 
5
50 50
Forenzičko inženjerstvo
5
30 35
UKUPNO 75 315 390

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA - KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKA AKADEMIJA

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?