Filološki fakultet – Beograd

filoloski fakultet u beograduAdresa: Studentski trg 3, Beograd
Telefon: 011/263-86-22
Website: www.fil.bg.ac.rs
Email: studije@fil.bg.ac.rs

Filološki fakultet u Beogradu je državni fakultet koji je 1960. godine počeo da radi kao samostalna ustanova. Budućim studentima ponuđeni su studijski programi, koji su pravljeni po uzoru na svetske i evropske sisteme. Cilj fakulteta je formiranje visokostručnog kadra spremnog da odgovori na sve zadatke u oblasti visokoškolskog obrazovanja. Nastava se organizuje na tri nivoa studija: osnovne, master i doktorske.

SMEROVI - FILOLOŠKI FAKULTET BEOGRAD

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Srpski jezik i književnost
 • Srpska književnost i jezik
 • Srpska književnost i jezik sa komparatistikom
 • Jezik, književnost, kultura
  • Bugarski
  • Opšta književnost sa teorijom književnosti
  • Ruski
  • Poljski
  • Češki
  • Slovački
  • Italijanski
  • Francuski
  • Španski
  • Rumunski
  • Nemački
  • Skandinavski
  • Engleski
  • Arapski
  • Turski
  • Japanski
  • Kineski
  • Albanski
  • Opšta lingvistika
  • Bibliotekarstvo i informatika
  • Grčki
  • Mađarski
  • Holandski
  • Ukrajinski

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE (3 godine)

 • Jezik, književnost, kultura (150 mesta)

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godine)

 • Srpski jezik (100 mesta)
 • Srpska književnost (100 mesta)
 • Kulture u dijalogu (100 mesta)
 • Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje (30 mesta)
 • Srpski jezik kao strani (100 mesta)
 • Master – jezik, književnost, kultura (700 mesta)
  • Bugarski
  • Opšta književnost sa teorijom književnosti
  • Ruski
  • Poljski
  • Češki
  • Slovački
  • Italijanski
  • Francuski
  • Španski
  • Rumunski
  • Nemački
  • Skandinavski
  • Engleski
  • Arapski
  • Turski
  • Japanski
  • Kineski
  • Albanski
  • Opšta lingvistika
  • Bibliotekarstvo i informatika
  • Grčki
  • Mađarski
  • Holandski
  • Ukrajinski

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - FILOLOŠKI FAKULTET BEOGRAD

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju.

Za studijske programe Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezikSrpska književnost i jezik sa komparatistikom, kandidati polažu test iz oblasti:

1. srpski jezik (30 poena)
2. srpska književnost (30 poena)

Informacije o prijemnom ispitu za ostale smerove pogledajte OVDE.

🎓KONKURS ZA UPIS 2018/2019

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 119.000 dinara.

Školarina za strane državljane iznosi 2.500 evra.

BROJ MESTA - FILOLOŠKI FAKULTET BEOGRAD

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Srpski jezik i književnost
100
20
120
Srpska književnost i jezik
65
55
120
Srpska književnost i jezik sa komparatistikom
55
10 65
Jezik, književnost, kultura
550
650
1200
UKUPNO 770 735 1505

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA - FILOLOŠKI FAKULTET

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.