Fakultet primenjenih umetnosti – Beograd

Adresa: Kralja Petra I 4, Beograd
Telefon: 011/262-26-13
Website: www.fpu.bg.ac.rs
Email: fpu@beotel.net

Fakultet primenjenih umetnosti osnovan je 1948. godine ali kao akademija, a rang fakulteta dobija 1973. godine. Za 25 godina postojanja Fakultet primenjenih umetnosti se razvio u priznat fakultet i van granica tadašnje države.

Fakultet trenutno zapošljava 101. nastavnika i saradnika, a u administraciji se nalazi 31. radnik. Preko 3.500 studenata je diplomiralo do danas, a 432. studenta su uspešno završili specijalističke studije.

SMEROVI - FAKULTET PRIMENJENIH UMETNOSTI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (3 godine)

 • Primenjena umetnost
 • Dizajn
 • Konzervacija i restauracija

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

 • Primenjene umetnosti i dizajn (30 mesta)

MASTER STUDIJE (1 godina)

 • Primenjena umetnost (83 mesto)
 • Dizajn (47 mesta)
 • Konzervacija i restauracija (15 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - FAKULTET PRIMENJENIH UMETNOSTI

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu četvorogodišnjem trajanju.

Kandidati koji nemaju zavšeno srednje obrazovanje polažu dopunski ispit. Dopunskom ispitu mogu pristupiti kandidati koji su prethodno završili srednju školu u trogodišnjem trajanju.

Na dopunskom ispitu proverava se znanje kandidata iz sledećih predmeta:

 • srpski jezik i književnost
 • filozofija
 • istorija umetnosti
 • strani jezik

Ispit za proveru sklonosti i sposobnosti polaže se iz oblasti: crtanja, slikanja i modelovanja i oblasti uže struke za koju se konkuriše.

🎓KONKURS ZA UPIS 2017/2018

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 170.000 dinara.

Školarina za strane državljane iznosi 3.000 evra.

BROJ MESTA - FAKULTET PRIMENJENIH UMETNOSTI

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Primenjena umetnost
43
39
82
Dizajn
25
24
49
Konzervacija i restauracija
7
7 14
UKUPNO 75 70 145

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA - FAKULTET PRIMENJENIH UMETNOSTI

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?