Visoka medicinska i poslovno-tehnološka škola strukovnih studija – Šabac

skolebezslikaAdresa: Hajduk Veljkova 10, Šabac
Telefon: 015/352-728
Website: www.vtssa.edu.rs
Email: vtssa@ptt.rs

Visoka medicinska i poslovno-tehnološka škola strukovnih studija u Šapcu, osnovana je 1960. godine. Kako se škola razvijala uvođeni su novi odseci i smerovi, tako da se pored inženjera hemijske struke danas školuju kadrovi u oblasti informacionih tehnologija, prehrambene i farmaceutsko-kozmetološke tehnologije i zaštite životne sredine. Škola organizuje osnovne strukovne studije prvog stepena i specijalističke strukovne studije drugog stepena.

SMEROVI - Visoka medicinska i poslovno-tehnološka škola strukovnih studija

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

 • Informacione tehnologije
 • Zdravtsvena nega
 • Gastronomija
 • Farmacija
 • Ekonomija
 • Inženjerski menadžment
 • Zaštita životne sredine

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE (1 godina)

 • Inženjerski menadžment (35 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I UPIS - Visoka medicinska i poslovno-tehnološka škola strukovnih studija

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu svih zanimanja u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju.

Kandidat koji konkuriše za upis polaže prijemni ispit, i to:

 • Test iz informatike – za studijski program Informacione tehnologije,
 • Test iz hemije ili biologije po izboru – za studijski program Zdravstvena nega, Farmacija i Zaštita životne sredine,
 • Test iz ekonomije ili informatike – za studijski program Ekonomija,
 • Test iz kuvarstvabiologije ili ekonomije – za studijski program Gastronomija.
 • Test iz hemije, informatike ili ekonomije – za studijski program Inženjerski menadžment.

U prvu godinu studija na studijski program Zdravstvena nega, može se upisati lice sa završenom srednjom medicinskom školom ili gimnazijom, a na ostale studijske programe sa stečenim srednjim obrazovanjem.

🎓KONKURS ZA UPIS 2017/2018

Školarina za samofinansirajuće studente na smerovima: informacione tehnologije i gastronomija iznosi 65.000 dinara.

Školarina za samofinansirajuće studente na smerovima: ekonomija, inženjerski menadžment i zaštita životne sredine iznosi 60.000 dinara.

Školarina za samofinansirajuće studente na smerovima: farmacija i zdravstvena nega iznosi 70.000 dinara.

TESTOVI ZA PRIJEMNI - VISOKA TEHNOLOŠKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

Kako bi lakše spremili prijemni ispit za upis na Visoku tehnološku školu strukovnih studija u Šapcu spremili smo vam primere testova za prijemni.

BROJ MESTA - Visoka medicinska i poslovno-tehnološka škola strukovnih studija

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Informacione tehnologije
34
54
88
Farmacija
11
11
22
Gastronomija
17
16 33
Zdravstvena nega
33
33
66
Ekonomija 33 33 66
Inženjerski menadžment 11 11 22
Zaštita životne sredine 11 11 22
UKUPNO 150 169 319

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?